85.

Rekonstrukce budovy železniční stanice, Křižanov

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Tesárek / knesl kynčl architekti s.r.o.
Ateliér
Místo realizace Železniční stanice Křižanov, Kozlov, 594 51
Investor Správa železnic, s.o.
Dodavatel FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
Datum kolaudace projektu Leden 2022
Fotograf

Výpravní budova železniční stanice Křižanov byla postavena roku 1955, leží na celostátní trati Kúty – Brno – Havlíčkův Brod a je přestupním uzlem vlakové i autobusové dopravy. Průměrná denní frekvence stanice je 660 cestujících denně. Původní výpravní budova byla ale dimenzována pro podstatně větší provoz, protože se počítalo s vybudováním velkého strojírenského závodu na přilehlých polích. To však bylo ještě před rokem 1948, a když záměr narazil na odpor místních sedláků, továrna (ŽĎAS) byla nakonec postavena v nedalekém Žďáře nad Sázavou a v Křižanově zůstala pouze naddimenzovaná výpravní hala nádraží. Projekt řešil rekonstrukci celého objektu, včetně přístavby nového prostoru.

Rekonstrukce zahrnovala celkovou přestavbu všech budov a optimalizaci provozu. Hlavní budova s provozním zázemím nádraží, ubytovnou a byty prošla kompletní rekonstrukcí. Součástí rekonstrukce byly i stavební úpravy podchodu vedoucího k nástupištím. Objekt výpravní haly byl zdemolován a nahrazen drobnou stavbou zahrnující prostory pro veřejnost (čekárna a veřejné WC). Na zbývajícím pozemku, uvolněném demolicí, jsou provedeny nové zpevněné plochy a parkové úpravy a zřízena krytá stání pro kola a sklad pro přilehlou zahrádku. Současně bylo zrekonstruováno i bezprostřední okolí se stáními pro autobusy.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy C
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?