246.

Solid21 - Nový pavilon Fyzikálního ústavu Akademie věd

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Bogle Architects
Ateliér
Místo realizace Pod Vodárenskou věží 2531/3, 182 00 Praha 8
Investor Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
Dodavatel OHLA ŽS, a.s., Divize Čechy, Oblast Praha, Olšanská 1a, 130 00 Praha 3
Datum kolaudace projektu Září 2021
Fotograf

Polyfunkční stavba zahrnuje laboratoře pro výzkum v oblasti fyziky pevných částic, přednáškový sál s kapacitou až 300 posluchačů, učebny pro studenty postgraduálního studia a kanceláře vědeckých pracovníků.
Novostavba má v nadzemní části půdorysně jednoduchý tvar písmene U, který obklopuje venkovní nezastřešenou dvoranu. Architekti zvolili koncept jednoduchého bílého boxu s kontrastním černým vybráním dvorany. Jednoduché tvary a jasné barevné řešení jsou doplněny velkým množstvím zeleně, včetně popínavé. Na více místech je zajištěn prostup denního světla do nitra budovy střešními i fasádními světlíky.
V části pozemku byla provedena parková úprava s výsadbou bylin, stromů a keřů. Park není oplocen a umožňuje přístup veřejnosti.

Hlavním přínosem pro Fyzikální ústav je množství specializovaných laboratoří pro primární výzkum v oblasti fyziky pevných částic. V laboratořích je prostřednictvím nuceného větrání a úpravy vnitřního vzduchu zajištěno stabilní vnitřní prostředí. Vybrané laboratoře jsou ve vyšším standardu čistých prostor s přetlakovým větráním, které zabraňuje přisávání prachových částic z vnějšího prostředí, doplněné vstupy přes přechodové komory. Sekce biologických laboratoří vyniká nerezovou povrchovou úpravou stěn a naopak podtlakovým systémem větrání, které má za úkol zabránit úniku činitelů rozptýlených ve vzduchu z laboratoře. Do jednotlivých laboratoří je rozvedeno 19 různých druhů technických plynů, které jsou z bezpečnostních důvodů sledovány samostatným systémem detekce napojeným na havarijní odtahy vzduchu v nevýbušném provedení.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?