83.

Návrh úpravy liturgického prostoru kostela sv. Augustina v Brně

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Atelier RAW; Tomáš Rusín, Ivan Wahla, Martin Klaška
Ateliér
Místo realizace Náměstí Míru 377/7, 602 00 Brno
Investor Farnost sv. Augustina
Dodavatel Kámen – Kamenoprůmysl Komárek Letovice
Mosaz – Pavel Sedláček
Sedací nábytek - Sheraton interier – Richard Vlach
Datum kolaudace projektu Červen 2021
Fotograf

Projekt se zabývá návrhem obětního stolu, ambonu, sedesu a sezení pro ministranty v prostoru presbytáře kostela svatého Augustina na Náměstí Míru v Brně. Cílem bylo vyslovit se současným jazykem a zároveň neagresivně a s pokorou navázat na komplexní dílo architekta Vladimíra Fischera a doplnit je o prvky přirozeně navazující na původní vysoce kvalitní architektonický návrh.

Vladimír Fischer, autor kostela dokončeného v roce 1938, nám zanechal vyspělou moderní architekturu s citlivě řešeným interiérem až „plečnikovského“ charakteru. Jedná se především o kultivované mosazné detaily v kombinaci s tmavě hnědým mramorem s bílým žilkováním. Na oltáři se dále uplatňuje kombinace leštěných mosazných pásů rámujících plochy z bílého, jemně šedě žilkovaného mramoru spolu s bronzovou sochou ukřižovaného Krista od Josefa Axmanna. Důležitým prvkem kostela je též rastr bílých dlaždic a tmavých pásků na podlaze kostela. Tentýž rastr se propisuje do dřevěného, modřínem obloženého, kazetového stropu.

Při návrhu oltáře jsme se snažili co nejvíce přiblížit materiálovému řešení, které je v kostele použito. Zároveň jsme hledali stopu příběhu původního tvůrce, kterou otiskl do sakrálního prostoru. Domníváme se, že jsme ji našli ve Fischerově původním, již odstraněném řešení dělícího plůtku presbytáře. Jednalo se o kultivovaně navrženou symboliku kříže a znaku svatého Augustina. Tyto dva symboly jsme navrhli v přenesené mosazné leštěné podobě intarzovat do stěn obětního stolu. Vzniká tak historická linie propojující současné řešení s původní symbolickou linií navrženou tvůrcem kostela. Blok stolu je opticky i smyslově odlehčen podraženou podstavou opláštěnou leštěným mosazným páskem. Pro obětní stůl jsme zvolili kámen sivec, pocházející z Makedonie, a to pro jeho neagresivní, klidnou kresbu, nekonkurující stávajícímu mramorovému obkladu oltáře.

Symbol kříže, skrze který se Ježíš Kristus zhmotňuje v nejsvětější svátosti, je umístěn v čele oltáře. Symbol svatého Augustina odkazující na lásku a naději je potom umístěn po bocích oltáře. To vše vzájemně propojuje mosazná linie symbolizující jednotu a církev shromážděnou kolem jednoho obětního stolu. Součástí stolu je i schránka na relikvii svatého Augustina, umístěná v přední části horní desky, v podobě vkládacího mosazného pouzdra.

Návrh ambonu vychází z řešení oltáře, kdy se na ustoupené podstavě opláštěné mosazným kruhem vznáší mramorový oktagon, korunovaný mosazným čtecím pultem. Vznikne tak dvojice liturgických prostorů nenásilně navazující a doplňující stávající oltář. Pro sedes navrhujeme dřevěná polokřesla z tmavého dřeva s područkami, pro ministranty pak lavice obdobného charakteru.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?