77.

RYKONSTRUKCE

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. Arch. Jitka Antošová, Studio Maglen s.r.o.
Ateliér
Místo realizace Dělnická 628/1a, 40502 Děčín
Investor RYKO, a.s.
Dodavatel STAVBY JOŽÁAK s.r.o.
Datum kolaudace projektu Červen 2021
Fotograf

Budova, která se nachází na rozhraní průmyslové a městské části, sloužila jako zdravotnické středisko, nicméně mnoho let nebyla již využívána a postupně začala chátrat. Kondice nadzemních konstrukcí byla poměrně neutěšená, stejně tak stav z estetického pohledu. Pro záchranu objektu se rozhodla společnost RYKO a.s., která je významným děčínským zaměstnavatelem. Výhodného umístění stavby vedle frekventovaného kruhového objezdu využila společnost k vyřešení logistického problému s vjezdem kamionů do areálu. Kompletně rekonstruovaná budova nyní slouží jako nákladní vrátnice a administrativní zázemí včetně dostatečného sociálního zařízení. Komfortní sklepní prostory jsou připraveny pro pořádání školení, porad a jiných pracovních setkání.

Použití cortenového pláště a světlé hladké fasády ideově vychází z činnosti společnosti RYKO a.s. – opravny vagónů, tedy místa, kde se každodenně setkáváme s kontrastem rzi a nově zušlechtěného povrchu. Tato netradiční kombinace materiálů tvoří dohromady s bezpřesahovou střechou nepřehlédnutelný solitér v tradiční zástavbě. Výrazným akcentem v plášti je designový nápis RYKO, který je vytvořen více jak 2500 LED bodovými svítidly.
Během rekonstrukce proběhla výměna střešní konstrukce a krytiny, odbourání stropů a podlah v suterénu a změna dispozic. Byl vytvořen nový plášť budovy a vyměněny veškeré instalace. Sklepní prostory byly vybaveny novou vzduchotechnickou technologií.
Exteriér
Dále byl upraven exteriér, vzniklo nové schodiště a zadláždění dvora pro parkování osobních vozidel, byla osazena betonová jímka pro využití dešťové vody. Za účelem propojení budovy s okolním prostorem se v současné době revitalizuje kruhový objezd, který bude tematicky i barevně synchronizovat s objektem.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy C
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?