76.

Viladům Máj

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů SENAA architekti / Václav Navrátil, Jan Sedláček, Jan Gadziala, David Korsa
Ateliér
Místo realizace 5. máje 3076/37, 155 00 Praha 13 - Stodůlky
Investor BAU-STAV a.s.
Dodavatel Nová Praha s.r.o.
Datum kolaudace projektu Březen 2021
Fotograf

Svažitý pozemek na ul. 5. Máje je situován ve vilové čtvrti s volně stojícími domy v blízkosti lesoparku Brouček a motolského hřbitova. Dostupnost je z ulice Plzeňská.
Projekt viladomu respektuje urbanistickou strukturu původní zástavby. Začlenění nových, soudobě designovaných staveb do okolí bylo sledováno také v architektonické úrovni návrhu, při řešení detailů i volbou použitých materiálů.
Prioritou zadání bylo vytvoření příjemného prostředí domu i jednotlivých bytů s vysokým standardem nabízených prostorů a detailů. Důraz je kladen na dosažení velké individuality řešení dispozic, podporování vzájemné nezávislosti, pocitu intimity a soukromí bytů.
Viladům je členěný na dvě symetrické části se čtyřmi mezonetovými byty a dvěma apartmány. Každý mezonet má samostatný vstup a vlastní zahradu. Těmito atributy a dalšími detaily návrhu je standard bydlení ve viladomu záměrně přibližován standardu bydlení v rodinném domě.
Viladům má 2 plné nadzemní podlaží, jedno ustupující a jedno podzemní podlaží. Vjezd na pozemek je v severním, nejníže položeném rohu. Sjezd vede přímo do podzemních garáží, kde je 10 parkovacích stání. U prvních pěti stání lze použít zakladač, tím se kapacita navýší na 15 stání. Dále se zde nachází 6 kójí – jedna pro každý byt. Výstup do přízemí je buď po příjezdové rampě nebo bočním schodištěm.
V úrovni přízemí jsou samostatné vstupy do mezonetových bytů a společný vstup do apartmánů umístěných v ustupujícím podlaží nad mezonety. Dispoziční řešení mezonetových bytů je obdobné. Ze zádveří se vstupuje do centrální haly, odkud se dále pokračuje do obytného prostoru, koupelny s wc a na schody do druhého patra.
Obytný prostor je členěn na záliv s kuchyní, jídelnu a obývací pokoj. Z jídelny a obývacího pokoje je vstup na samostatnou terasu a zahradu. Zadní byty mají na zahradě bazén.
Po schodech se vystoupá do druhého patra, kde je opět centrální hala, ze které jsou samostatné vstupy do tří ložnic a koupelny s wc. Celková dispozice mezonetových bytů je 4+kk. Apartmány jsou řešeny jako 4+kk. Ložnicové patro je o půl patra převýšené. Tímto uskočením vzniká převýšený prostor v obytné místnosti a dodává mu na velkorysosti.

Konstrukční řešení domu je kombinované. Suterén je proveden jako železobetonová bílá vana. Objekt je založen na základové desce tl. 400mm. Konstrukční systém horní stavby je stěnový se železobetonovými stropními deskami. Stěny jsou vyzděny z akustických keramických tvarovek tl. 300mm.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?