72.

Zahrada Scandi

Kategorie projektu ‐ Krajinářská architektura a zahradní tvorba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Atelier Partero
Ateliér
Místo realizace Přehvozdí
Investor Martin Kulhavý
Dodavatel Ing. Miroslav Brabec
Datum kolaudace projektu Leden 2021
Fotograf

Zahrada se nachází v blízkosti dubového lesa. Její atmosféra připomíná severskou náladu a dnes tolik skloňované principy Hygge. Hygge znamená schopnost nacházet něco výjimečného v každém okamžiku, vytvořit si příjemnou atmosféru i ve zdánlivě obyčejných všedních dnech, užívat si chvilky se svými blízkými a radovat se ze života.
V oblasti bydlení jsou s Hygge spojeny jednoduché, nadčasové věci, které umí stárnout a jejich kvalita s časem jen roste. A takto je pojata i zahrada, kterou zde prezentujeme.
Dům má jednoduchou dispozici, prkenné latě na fasádě a zelený drn namísto klasické střešní krytiny.
Stojí na místě už nějakou dobu a jeho dřevěný plášť tak díky přirozené patině dokonale ladí s okolím.
Kolem dokola se rozkládá nevelká zahrada, která obsahuje vše, co pro život rodiny potřebujete.
Prvky v ní obsažené nesou jasné stopy povahy majitelů - jejich zájem o trvalou udržitelnost, lásku k přírodě a k živým tvorům, kteří ji navštěvují.
Všude najdete skrýše, čmeláčí a hmyzí hotely, kočičí domky či ježčí hromady.
V zahradě jsou všichni příchozí živí tvorové zkrátka velmi vítáni.
Nejinak je to s květinami, stromy, keři a plodinami, ať už divokými, nebo těmi užitkovými…
O vše je s péčí postaráno a vše jedlé je pěstováno s láskou a citem.
Zahrada je pestrá, druhově bohatá, každou roční dobu se v ní objeví nějaká výrazná změna. Květiny ryze luční se tu mísí s prošlechtěnými druhy, ale vždy v harmonii a ladu.
Druhovou pestrost podporuje i samotná poloha domu. Předzahrádka je slunná, plná květin, zatímco ostatní partie jsou inspirovány lesními podrosty.
Divokost, neformálnost, pohoda - to bylo hlavním kritériem výběru druhů. Mnohé z nich mají původ v naší domácí květeně.
Z čistě praktických důvodů bylo do zahrady zapotřebí umístit trávník. Ten je přísně formován – žádné přírodní odnikud nikam. Tohle „umělé společenstvo„ je v jasném kontrastu se zbytkem zahrady, který si žije svým vlastním životem.
Zelený koberec je dokonale opečováván a pěstěn, jeho velikost je dána potřebami rodiny. Na něj navazuje terasa, na které se překvapivě sedí přímo na zemi.
Obyvatelé domu mají opravdu velmi intenzivní kontakt s okolní zelení, všechno bzučí, vrní a zpívá v jejich bezprostřední blízkosti.
Ve stinné části zahrady je situována pobytová část s hamakami a ohništěm, kde se konají rodinné ohně.

Byli jsme přizváni k projektu ve chvíli, kdy dům včetně terasy a vegetační střechy již stál. Majitelé dělali refit interiéru a zahradu, která byla jen rumištěm a místem různých skládek, jež zde zůstaly po stavbě domu. Zadáním byl velký trávník, respekt k blízkosti lesa, pojetí vjezdu a vstupní části, umístění kůlny a drobné pěstební části... Přírodní zahrada pro rodinu, která je ekologicky smýšlející.
Provoz a pohyb je v zahradě řešen pomocí sítě pěšinek a cestiček, které se zahradou vinou zcela svobodně formou křivek a zákrutů, lemovány trsy trvalek nebo lučních květů.
Funkční parkoviště a odstavná plocha v jednom, je řešena pomocí dřevěné dlažby, kterou jsme si v tomto místě dovolili vyzkoušet. Její trvanlivost je dočasná, ale zato nádherně ladí s obkladem domu a s celkovou náladou místa.
Beton, který je sice o dost trvanlivější, by tuto lesní zahradu příliš ovládl a to jsme nechtěli. Dům nemá garáž ani stání a tak bylo důležité tuto nemalou manipulační plochu pojmout co nejcitlivěji.
Skladový prostor pro zahradu je řešen malým kontejnerem, který by v budoucnu měl úplně zmizet pod záplavou pnoucích rostlin.
Zahrada byla dokončena v červnu 2019.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?