69.

Revitalizace parku Stromovka v Humpolci

Kategorie projektu ‐ Krajinářská architektura a zahradní tvorba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Atelier Partero, OK PLAN architects
Ateliér
Místo realizace Park Stromovka; ulice Jana Zábrany, Rašínova, Na Rybníčku, Kamarytova; 39601 Humpolec
Investor Město Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Dodavatel FIRESTA-FIŠER (rekonstrukce), SATES ČECHY s.r.o. Telč (komunikace), hřiště.cz
Datum kolaudace projektu Leden 2021
Fotograf

Na okraji městského centra v Humpolci, býval v historii rybník. Ten byl již dávno zavezen a místo něj vznikla veřejná zeleň, městský park, který byl pojmenován – snad pro zakomponování krásných stávajících stromů, snad po vzoru pražského protějšku – Stromovka.
Původní zanedbaný a nefunkční park nutně volal po rekonstrukci. Princip a koncepce parku spočívá v kácení a čištění – ve vytvoření dobře prostupného a přehledného prostoru. Kromě projasnění a zklidnění prostoru však gró projektu spočívá též v zachování původních vzrostlých dubů. Ty části parku propůjčují atmosféru světlého listnatého lesa. Kvalitní zelenou kostru jsme zkrátka v parku nemuseli tvořit, ale už jsme ji tu našli.
Úkol je rozsáhlý: trasování cest, umístění epicenter parkového života, poloha pavilonu, dětského hřiště, ponechání velké plochy pobytového trávníku i komponování dílčích výsadeb – od dřevin přes trvalkové záhony až po výsadbu cibulovin.
Cílem obnovy parku je zejména pohodlí uživatelů, jejich bezpečí, aktivace parku navazujícího na jádro města, vytvoření krásného místa pro pobyt, odpočine, ale i rychlý průchod nebo klidnou procházku. Ze zanedbaného místa se podařilo vytvořit zajímavý veřejný prostor, který stojí za návštěvu jak místním, tak třeba cestujícím, kteří si chtějí odpočinout na kvalitním místě při cestě po dálnici. Parku Stromovka přejeme hodně návštěvníků, hlavně těch, kteří se z místa budou těšit a rádi se sem vracet.
Dílo bylo zkoulaudováno v červnu 2019.
Fotografie: Aleš Jungmann

V roce 2014 vypsalo Město Humpolec architektonickou soutěž na obnovu parku Stromovka v Humpolci. Vítězný projekt byl následně zpracován k realizaci.
Hlavní snahou bylo vytvoření městské zahrady - ponechání maximální plochy zeleně uprostřed města. Park jsme otevřeli slunci a udělali ho přehlednější a tím i bezpečnější. Ozdravili jsme stávající stromy, pokáceli přerostlé a nebezpečné, park je doplněný o stromy nové, květinové záhony a trvalkové porosty. Ulice jsou od parku odcloněny pomocí nízkých živých plotů.
Nově vznikla velká pobytová louka v přímé návaznosti na altán uprostřed parku. Prostor pro psy je vymezen, do parku je psům vstup zakázán.
V nabídce parku je dětské hřiště, navržené speciálně pro tuto lokalitu. Atypická prolézačka je tvořená lanovými tunely ze sítí, pohyblivé boudičky a pevné ocelové spojovací můstky jsou doplněné skluzavkou a lanovými sítěmi.
Centrem parku se stává zahradní altán. Střecha i půdorys altánu má tvar elipsy, Spodní část objektu je betonová, vykonzolovaná nad terén, s dřevěným obložením teras. Nosná konstrukce je ocelová, celosvařovaná. Kvůli rozpětí a vyložení konzol střechy je konstrukce provedena jako prostorový rám, doplněný o sekundární střešní nosníky. Střecha je navržena jako zelená intenzivní s vegetačním substrátem. Vlastní objekt je vložená hmota kvádru mezi elipsovitou střechu a terasu nad terénem, je vyzdívaný z keramických tvarovek, pro část fasády je použito fasádní prosklení, zbytek je obložen dřevěnými latěmi z cedru, které fasádu vizuálně spojují i přes množství provozních vstupů a otvíravých částí.
V přední části altánu je pronajímatelný prostor, využitý jako kavárna, s možností výstupu na terasu.
V rámci altánu jsou provozovány veřejné toalety jako zázemí parku. Vložený blok veřejných toalet je z monolitického železobetonu, v provedení anti-vandal, pohledový beton se uplatňuje také na vnitřním povrchu kabin.
Z hlediska dopravy bylo do úpravy parku zahrnuto rozšíření parkovacích míst v ulici Kamarytova, celková rekonstrukce ulice Jana Zábrany. Chodníky pro pěší jsou provedeny v kamenné dlažbě, cestičky v parku jsou mlatové, hlavní průchozí tahy jsou částečně v kamenném odseku. Část zpevněných ploch je z velkoformátové kamenné dlažby se zelenou spárou.
Projekt: 2016-2017
Realizace: březen 2018 - květen 2019
Koulaudace: červen 2019
Fotografie: Aleš Jungmann

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?