67.

Česká moderní architektura od secese k dnešku

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Huť Architektury Martin Rajniš s.r.o., Prof. Ing. arch. Martin Rajniš, Ing. arch. Tomáš Kosnar
Ateliér
Místo realizace Jízdarna Pražského hradu
U Prašného mostu 3, 118 00 Praha 1 - Hradčany
Investor HAMR
Dodavatel HAMR
Datum dokončení / kolaudace projektu Září 2021
Fotograf

U příležitosti stopadesátého výročí narození architekta Jana Kotěry vznikla v Jízdárně Pražského hradu výstava nazvaná „Česká architektura od secese k dnešku“. Organizátoři výstavy architekt Petr Ivanov a kurátor historik architektury Vladimír Šlapeta výstavu strukturovaly do pěti celků, poslední reprezentoval Českou architekturu po Sametové revoluci. Snahou kurátorů bylo shromáždit a prezentovat architekturu na modelech.
Návštěvník prochází zatemněnou Jízdárnou členěnou tmavými stěnami, které vytváří nepravidelné koridory, dobře reagující na různá měřítka modelů, kterým sluší bodové intenzivní osvětlení.
Jak jsme si zvykli, práce Huti architektury Martina Rajniše vybočuje mimo rámec očekávaného. Nejinak tomu bylo i na této výstavě. Huť architektury navrhla a realizovala 2 části výstavy pojmenované Včelín a Věže.
Prvním vstupem byla vysoká černá kostka se zrcadly se čtyřmi zavěšenými modely rozhleden visící nad hlavami návštěvníků.
Rozhodnutí zavěsit dřevěné modely již realizovaných věží v měřítku 1:8, do prostoru nad běžně prezentovanou architekturou prezentovalo nezařaditelnost této tvorby, přístupu k architektuře i k materiálu.
Druhým vstupem Huti architektury Martina Rajniše do výstavy se stala stavba Včelína centrálně umístěná u vstupu do expozice. „Model“ prezentoval přístup ke konstrukci, dřevu, struktuře doslova hapticky 1:1. Díky souběhu termínů realizace Včelína a výstavy jsme měli možnost takto efektně prezentovat skutečnou architekturu přímo v expozici. Včelín navíc vznikl jako malá obdoba věže Ester, kterou kancelář postavila v roce 2017 v Jeruzalémě, v Izraeli. Bylo tedy možno ho chápat i jako „model“ Jeruzalémské Ester.
Specifická atmosférou světla a tmy v expozici umožnila dřevěným modelů skutečně skvěle vyniknout.

dřevěné modely již realizovaných věží v měřítku 1:8
použito pouze dřevo
železné kabely závěs

Včelín v měřítku 1:1
dřevo
železné konstrukční prvky

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?