66.

Rozhledna na Závisti

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Huť Architektury Martin Rajniš s.r.o., Prof. Ing. arch. Martin Rajniš, Ing. Vojta Pešek, MgA. David Kubík
Ateliér
Místo realizace místo: Opidum na Závisti
GPS koordináty: 49.9623658N, 14.4082000E
Investor Obec Dolní Břežany
Dodavatel TAROS NOVA a.s.
Datum dokončení / kolaudace projektu Březen 2022
Fotograf

Stavba se nachází na okraji bývalé akropole keltského oppida na vrchu Hradiště, které se rozprostíralo i na protějším kopci Šance, bylo tak největším oppidem v Čechách. Místo je oblíbeným cílem výletníků z nedaleké Prahy. Akropole byla v minulosti kompletně probádaná archeology až na samotnou skálu, poté znovu zavezena zeminou. Místo tak ztratilo hodně ze své původní atraktivity. Rozhledna by měla tento nepříznivý stav zvrátit.
Tomuto místu sluší racionální, jednoduchá konstrukce, kde není nic navíc. Trojboká nosná konstrukce rozhledny je tvořena tlakově impregnovanou modřínovou kulatinou spojovanou ocelovými styčníky. Sloupy jsou rozestaveny do trojúhelníku o velikosti strany 4m a jsou navzájem propojeny kulatinou a ocelovými táhly tak, aby celá struktůra fungovala jako příhradový 28 metrů vysoký nosník. Ten je doplněn „sálingy“ s ocelovými táhly, systém věž stabilizuje proti silám větru.
Ve středu věže je zavěšené točité dubové schodiště a nad dřevěnou konstrukci ční stožár opatřený korouhví a signálním světlem.
Pro prodloužení životnosti konstrukce jsou horizontální prvky kryté plechem.
Rozhledna konstrukčně rozvyjí řadu našich věží navržených z dřevěné kulatiny s typickým točitým schodištěm. Celý svět hledá cestu lepšího souznění s přírodou, minimalizace uhlíkové stopy a vybřednutí z hluboké krize, kterou architektura prožívá. Stavba je naší odpovědí na řadu ze zmíněných otázek.

založení rozhledny: +- 0,0 = 389 m.n.m.
korouhev: + 419,8 m.n.m.
výška vyhlídkové podesty: + 24 m
výška dřevěné konstrukce: + 28 m
výška korouhve: + 32,6 m
půdorysný rozměr základny: 4 m
vnitřní rozměr schodiště: 0,9 m
počet schodů: 128 (24 m / 128 výšek = 0,1875 m)
zastavěná plocha: 9 m2
obestavěný prostor: 130 m3
Použitá modřínová kulatina: 9 m3 (148 m celková délka)
Ocel žárově zinkovaná 10 t
Schodiště dub 6 m3

stavební náklady: 4,8 mil. Kč bez DPH
přípojka elektro: 0,6 mil. Kč bez DPH

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?