104.

Kabelovna Studios

Kategorie projektu ‐ Interiér

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Barbara Bencova / B² Architecture
Ateliér
Místo realizace Dělnická 27, Praha 7
Investor Karel Havlíček
Dodavatel SL5, s.r.o., Tusarova 31, Praha 7
Datum dokončení / kolaudace projektu Únor 2022
Fotograf

Kabelovna Studios se nacházejí v bývalé továrně na výrobu elektrických kabelů a drátů v pražských Holešovicích.

Hala, ve které nahrávací studia sídlí, sdružuje několik uměleckých subjektů – módního návrháře, malíře a výrobce oděvů s potiskem – a vytváří tak inspirativní sdílené tvůrčí prostředí.

Toto jedinečné setkání industriálních prvků a současného umění bylo výzvou pro netradiční designové řešení nahrávacích studií.
Nahrávací prostory se obvykle řídí především akustickými požadavky a rezignují na požadované pohodlí, které umělci potřebují pro mnohahodinovou práci. Využívají například jen zřídka přirozeného osvětlení, přírodních materiálů nebo skleněných příček.

Kabelovna Studios představují v tomto ohledu nový koncept prostředí pro nahrávání a postprodukci hudby: přirozené denní světlo dostatečně prostupuje velkými střešními světlíky původní industriální haly, skleněné příčky propojují studia se zbytkem prostoru; pečlivě zrestaurované cihlové zdi a pět metrů vysoké šikmé stropy bývalé továrny dokonce přirozeně pomáhají s akustickými vlastnostmi prostoru. Surové stěny pak doplňují akustické panely.

Byli jsme okouzleni silným charakterem místa a jeho geniem loci, a proto jsme se jej rozhodli co nejvíce zdůraznit. Nová béžová anhydritová podlaha, která prostor sjednocuje, umožňuje stěnám a dalším stávajícím texturám a prvkům vyniknout. Černá barva byla použita pro nové prvky - jako jsou dveře nebo technické vybavení, ale také jako pozadí pro starší kusy nábytku a na míru navržená svítidla.

Prostorové uspořádání je jednoduché a intuitivní: velká společná místnost umístěná v největší části haly, vítá hosty recepčním stolem, posezením a kuchyňskou linkou, zatímco nahrávací studia jsou přístupná za částečně prosklenými dveřmi. Vstupnímu prostoru dominuje lustr, který se vznáší nad masivním dřevěným stolem a umocňuje výšku prostoru. Popínavé rostliny, důmyslně skryté v květináčích, obrůstají černé stěny a oddělující recepci od ostatních obyvatel haly. Každé studio je vybaveno vlastní bílou nahrávací místností, která je odhlučněná, ale zároveň jsou částečně zachovány původní cihlové stěny. Útulnou atmosféru dotváří renovovaný nábytek.

Neonová světla odkazují na funkci studia: stropům nahrávacího studia dominují velké světelné zvukové vlny, jejichž tvar se při pohybu prostorem neustále mění. Tyto jemné struktury doprovází neonové číslo, které je studiu přiděleno a zve umělce do nahrávací místnosti.

Užitná plocha - 250 m2
Kabelovna Studios je výjimečný projekt jehož jedinečnost spočívá v regenerativní přeměně starého průmyslového objektu v dynamický pracovní prostor, který boří tradiční bariéry nahrávacího průmyslu.
Průmyslový komplex, ve které nahrávací studia sídlí, sdružuje několik uměleckých subjektů – módního návrháře, malíře a výrobce oděvů s potiskem – a vytváří tak inspirativní sdílené tvůrčí prostředí.

Návrh je postaven na dvou diametrálně odlišných omezeních, kterými jsou redefinování funkčního využití a zároveň zachování stávající struktury. Prostředí jsme využili v maximální možné míře ve svůj prospěch. Jedná se o zcela nový přístup k nahrávacímu a postprodukčnímu průmyslu. Všechna současná studia v České republice jsou postavena ve sterilním prostředí s dokonale vypočítanými akustickými vlastnostmi. Odkryté cihly, šikmé pětimetrové stropy a dodatečná podpora akustických panelů však vytváří vynikající akustiku, aniž by bylo nutné stavět nové předražené studio.

Zachování většiny povrchů a opětovné využití restaurovaných prvků ze původní budovy vytváří zdrojově efektivní, udržitelný a nákladově efektivní návrhový proces. Překrývání nových vrstev se stávajícími vzory a formou budovy dává prostoru výrazný charakter, který je harmonickou, dynamickou směsí starého a nového.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?