60.

Rekonstrukce objektu „HUBERT“ v areálu zámku Hukvaldy

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing.arch. Václav Filandr, Ing.arch. Alžběta Broďániová / Ateliér Filandr
Ateliér
Místo realizace Hukvaldy 81
739 46 Hukvaldy
Investor Biskupství ostravsko-opavské
Kostelní nám. 3172/1
702 00 Ostrava
Dodavatel FICHNA-HUDECZEK, a. s.
Opavská 535/17
747 18 Píšť
Datum kolaudace projektu Červen 2021
Fotograf

Zámek v Hukvaldech je včetně vedlejší budovy a parku situován v centru obce. Vznikl přestavbou správní budovy hukvaldského panství v roce 1855 jako místo odpočinku uprostřed lašské přírody. Správa panství byla přesunuta do vedlejší budovy bývalé středověké hospody. Po roce 1948 byl zámek odejmut arcibiskupství a byla v něm umístěna škola. Vedlejší budova byla užívána jako kuchyň a jídelna pro žáky školy. Později oba objekty převzal Český hudební fond, který po revoluci zahájil necitlivou přestavbu a poté byly budovy navráceny olomouckému arcibiskupství. Menší budově v areálu zámku byly změněny proporce zvýšením podkrovního zdiva o cca 1,5m, okenní a dveřní otvory a objekt byl zbaven některých fasádních prvků i zdobných prvků krovu. Díky uskutečněnému majetkovému narovnání prošla tato budova v letech 2019 – 2021 rozsáhlou rekonstrukcí, jež byla finančně podpořena Integrovaným regionálním operačním programem. Cílem rekonstrukce bylo zřídit komplexní a špičkově vybavený environmentální vzdělávací resort.
Posláním Hukvaldského biskupského environmentálního resortu je poskytovat inovativní a atraktivní vzdělávání o přírodních vědách. HUBERT chce vychovávat k zodpovědnosti za přírodu, která je naším společným domovem, a ukazovat přírodu jako stálý zdroj našeho úžasu a úcty. Vzdělávací aktivity probíhají z části v resortu a z části v Oboře Hukvaldy, přilehlém zámeckém parku, nebo také v přírodní rezervaci Palkovické hůrky.
Vzhledem k tomu, že budova slouží zcela novému účelu, je do historické obálky objektu vložen současný interiér - avšak způsobem, který citlivě doplňuje méně četné historické prvky (špaletová okna a vstupní dveře). Materiály v interiéru jsou navrženy převážně ve světlých odstínech a bílé či krémové barvě, protože původní okna jsou malá a objekt tak není dostatečně přirozeně prosvětlen. Interiér nemá být v tomto případě dominantním prvkem, ale má poskytnout jemnou kulisu k výukovým prvkům a krásnému úkolu - posilovat u dětí pouto ke stvoření - s odkazem na encykliku Laudato si' papeže Františka.

Současná přestavba (HUkvaldský Biskupský Enviromentální ResorT) je koncipovaná pro edukační činnost biskupství v oblasti přírody. Objekt obsahuje učebnu, laboratoře, přednáškovou místnost a je přístupný také imobilním osobám, což v památkově chráněných objektech bývá vždy problém. Na fasádě objektu a na krovu byly obnoveny zdobné prvky, nové výplně otvorů a pro redukci změněných proporcí objektu byla vytvořena nová římsa. Střecha je pokryta tmavým titanzinkový plechem a citlivě doplněna potřebnými střešními okny. Dále bylo pískovcové přístupové schodiště doplněno novým železným zábradlím, které bude rovněž umístěno i na budoucí rekonstrukci vlastního zámku.
Podlahy jsou navrženy v praktickém světle šedém odstínu keramické dlažby a vinylu - dle účelu místnosti. Okna včetně parapetů jsou dubová. Nábytek je vyroben z funkčních důvodů převáženě z laminátu krémové barvy, místy s kombinací dubového masivu. Pro lepší akustickou pohodu jsou ve větších místnostech doplněny akustické dřevěné podhledy. Dřevěné prvky krovu i podhledy jsou opatřeny bílou lazurou. Interiérové dveře a věšákové stěny jsou laděny ve stejném odstínu.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?