51.

Park Okružní v Prostějově

Kategorie projektu ‐ Krajinářská architektura a zahradní tvorba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů ZAHRADA Olomouc s.r.o., Ing. Radek Pavlačka, Ing. Lubomír Čech, Ing.arch. Viktor Čehovský
Ateliér
Místo realizace Prostějov, ulice Dr. Plajnera
Investor Magistrát města Prostějova
Dodavatel STRABAG a.s.
Datum kolaudace projektu Leden 2021
Fotograf

Jedná se o malý park, založený v duchu trendu modrozelené infrastruktury. Objekt je realizován před výstavbou bytových domů (aktuálně probíhá), pro které bude tvořit vsakovací a retenční území dešťových vod. Pro tento účel byla navržena malá vodní plocha, která je dimenzována tak, aby i za velmi slabých letních srážek nevysychala a stačila se „proplachovat“ z kapacity střech. Jde o železobetonovou vanu s vysokým zásypem lomového kamene (cca 1,5m) pro udržení chladné, tím pádem čisté vody, dále pro udržení efektu hladiny vody a pro bezpečnost při vstupu. Voda z vodní nádrže přetéká do okolních ploch, které mají různé druhy povrchů, od štětovaných dlažeb přes štěrk i travnatý poldr, vybavený štěrkovými vsaky.
Park je nastaven na postupný sukcesní vývoj. Na svém začátku je spíše dílem nápadného designu, což je záměr pro potlačení pocitu prázdna při založení. Později, tak jak je koncipována vegetace, bude převažovat přírodní proces. Kamenná suťová pole se stanou vrbinou a javořinou, štěrkové plochy sukulentními společenstvy, modelace loukou. Nápadná architektura bude šednout a stárnout a splývat s vegetací, která bude postupně formována právě typem povrchů a objektů.

Centrálním objektem parku je železobetonový bazén, který je napojen na systém odvodnění dešťové vody ze střech a přilehlých zpevněných ploch navazující bytové výstavby. Bazén je proplachován dešťovou vodou, která při větším množství přetéká přes mostek do přilehlého poldru. Dva metry hluboký bazén je stratifikován lomovým kamenem od velké frakce po jemnější a to v mocnosti jeden a půl metru. Půl metru tvoří vodní hladina. Tato experimentální technologie zajistí chladnou, neosluněnou masu vody, která ochlazuje zbytek na povrchu a tím by nemělo dojít k zelenání vody, což je v jiném případě technologicky velmi drahé. Také jde o bezpečnost vodního prvku. Hloubka vody zajišťuje její nízkou teplotu, ale množství kamene výrazně snižuje potřebu vody. Bazén se tím pádem dostatečně propláchne každou malou letní srážkou a hladina 50cm je zase dostatečná aby se udržela v období až 3 týdnů bez deště.
Vegetace je založena v kontrastu s výraznou architektonickou vizáží parku a to jako základ k sukcesnímu vývoji. Pestrost sypkých materiálů bude podporovat pestrost přirozenějších společenstev. Architektura se tak postupně bude ztrácet ve vegetaci.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?