48.

BUDOVA POLICIE ČR VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Libor Žák / Atic.Zak
Ateliér
Místo realizace Velké Meziříčí, ul. Třebíčská, p. č. 2555/2
Investor Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Dodavatel Gremis, s.r.o. Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Datum dokončení / kolaudace projektu Prosinec 2021
Fotograf

Areál Policie České republiky tvoří vymezené území občanské vybavenosti ve městě. Plochy jsou lemovány novými opěrnými zdmi podél ulice v oblouku. Poloha areálu je v blízkosti městského centra, které se nachází níže, za řekou Balinkou. Směrem od centra stoupá k řešenému území ulice Třebíčská. Řešené území je bývalým areálem technických služeb města Velké Meziříčí. Stávající objekty byly odstraněny. Svažitý pozemek umožnil využít výškové rozdíly pro návrh dispozice budovy. V každém ze tří podlaží se nachází odlišná funkční náplň.
Záměrem urbanistického a architektonického řešení bylo vytvořit kvalitní prostředí v bývalé lokalitě, kde provoz a vzhled měl charakter periferie a provizoria.
Navržená administrativní a provozní budova policie je kompaktním kubusem, který je optimálním z hlediska prostorových podmínek i parametrů energetické náročnosti. Přes všechny netradiční atributy bylo záměrem pevné zakotvení budovy s veřejnou funkcí do širšího okruhu městského centra Velké Meziříčí.
Vnitřní dispozice i venkovní provoz, vycházejí z osazení budovy ve svahu. Všechny části budovy a areálu jsou pro policisty jednoduše dosažitelné. Schodiště uprostřed dispozice je tomu nápomocné. Přehlednost a otevřenost v prostoru byla záměrem návrhu, současně s přirozeným denním osvětlením ústřední třípodlažní centrální haly. Optické propojení hlavních prostor budovy je kombinováno s místnostmi pro soustředěnou práci. Vstup pro veřejnost je v prostředním podlaží. Na vstup navazují venkovní plochy, které byly vybaveny se záměrem vytvořit přátelské prostředí pro návštěvníky.

Část materiálu z demolic je rozprostřena na pozemku. Materiálové řešení je charakteristické použitím zavěšeného, provětrávaného lehkého obvodového pláště ve dvou podlažích. Byl zvolen odstín kašmírové kovové metalízy, které teplý barevný tón navozuje sametový efekt. Kompozici budovy doplňují kovové předsazené arkýře, které mají ochrannou, účelovou i stínící funkci. Součástí celkového návrhu jsou opěrné monolitické zdi s oplocením z ocelových pororoštů. Jedná se o shodný prvek použitý na arkýřích budovy. Velká venkovní přestřešení byla zvolena jako ochrana policejní techniky a lidí před drsnějším klimatem Českomoravské vrchoviny. Konstrukční systém monolitického železobetonového skeletu vytváří předpoklad pro variabilitu a flexibilitu v budoucnu. Byly zvoleny lité podlahy a stěrky v pastelové šedomodré barvě. Jedná se o jediný sjednocující prvek v barvě, která evokuje profesi policistů. U vjezdu a vstupu do areálu je proto situován nízký baner v zeleni a vstup je doplněn prvky městského mobiliáře.
Novostavba objektu orgánu veřejné moci nadstandardně splňuje požadavky legislativy na spotřebu energie. Značná část energie je čerpána z obnovitelných zdrojů.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?