47.

Rozšíření centra Intemac

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Libor Žák / Atic.Zak
Ateliér
Místo realizace Průmyslová zóna Kuřim, Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim
Investor Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Dodavatel Winning PS - stavební firma s.r.o., Křižíkova 2960/72, Brno
Datum dokončení / kolaudace projektu Únor 2021
Fotograf

Centrum INTEMAC je situováno v průmyslové zóně Kuřim. Areál řešeného centra je umístěn podél ulice Blanenské, která tvoří předěl mezi původním rozsáhlým areálem strojírenské firmy TOS Kuřim a novou částí zóny. Stávající části centra je rekonstruovaná budova z roku 2013 (od stejného autora), na kterou navazuje prezentovaná realizace Rozšíření centra INTEMAC. Jedná se o inovační a vědeckotechnický park, který je určen pro vývoj a zavádění moderních technologií do strojírenské výroby. Projekt byl realizován Jihomoravským krajem ve spolupráci s JIC, zájmovým sdružením právnických osob za partnerství Vysokého učení technického v Brně a významných strojírenských firem.
Celkové urbanistické řešení respektuje stávající budovu jako soliterní stavbu, na kterou novostavba navázala s nezbytným odstupem. Záměrem architektonického řešení bylo splnit neobvyklý požadavek kombinace provozu. Strojírenské laboratoře modelující reálné výrobní procesy se soustředěnou činností v navazujícím zázemí a možností prezentací pro větší počet klientů a návštěvníků. Zdůrazněny jsou technicistní výrazové prostředky, které navíc integrují na malém prostoru množství technických médií. Inovativní charakter navazujících prostor byl určujícím motivem realizace interiéru. Výtvarný návrh pracuje s motivy výrobní a technické činnosti. Současně jsou prostory variabilně koncipovány pro náročné prezentace. Exteriér budovy je elementárním kubusem. Byla realizována individuální výroba a rozvržení bílého betonového deskového opláštění. Přístavba je doplněním a současně kontrastem ke stávající budově, záměrně je vyjádřen posun v čase a technologiích.
Halový prostor je přirozeně osvětlen pásovým oknem ze severovýchodu a dále přes prosklené stěny směrem k administrativní části i směrem do krčku s galerií.

Jádrem budovy je hlavní laboratoř, která zahrnuje mostový jeřáb a upínací litinovou desku pro přesná měření a zkoušení. Přímý vizuální kontakt s laboratoří mají místnosti pro workshopy ze dvou stran půdorysu.
V druhém podlaží je prezentační místnost opět s výhledem do hlavní laboratoře. Konstrukcí halového prostoru jsou ocelové příhradové sloupy s jeřábovou dráhou a plnostěnné střešní ocelové vazníky. Vzniklo zde i nové propojení do stávající budovy. Spojovací krček mezi původní budovou a novostavbou využil na maximum stísněné podmínky daného staveniště. Přes nutnost navržení proluky z důvodu zakládání těžké haly s extrémní podlahou, se podařilo nabízenou proluku využít pro navazující workshop a kanceláře v obou podlažích krčku. Nad vjezdem je umístěno rovněž druhé podlaží ve dvou úrovních. Náplní je zde rozlehlá strojovna vzduchotechniky a dalších zařízení.
Třetí podlaží představuje střešní terasu a schodišťovou nástavbu. Místo je navrženo jako relaxační prostor. Zázemí novostavby je ve stávající budově, která zahrnuje šatny, toalety, další laboratoř, kanceláře a zkušebnu.
Z důvodu akumulace tepla byly navrženy zděné tepelně izolační obvodové stěny se zateplením pod provětrávaným opláštěním. Spojovací krček má lehkou samostatnou ocelovou konstrukci. Monolitickou železobetonovou konstrukci zejména stropů má strojovna nad průjezdem a administrativní část se schodištěm na opačné straně. Povrchy podlah adminstrativní části tvoří lité stěrky.
Prostor hlavní laboratoře slouží pro velmi přesné obrábění a měření, jsou zde zvýšené nároky na parametry vnitřního prostředí zejména dlouhodobé stálosti prostorové teploty.
Provozní podmínky budovy jsou zajištěny sofistikovaným řešením klimatizace, větrání a rekuperace. Dále je použito tepelné čerpadlo vzduch/voda a solární termická soustava. Objekt je vybaven systémem RTLS – Real time locating system.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?