44.

Polyfunkční dům Petřiny82

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Lucie Němcová
Ateliér
Místo realizace Na Petřinách 310/82, Praha 6 – Veleslavín
Investor JUDr. Ivana Němcová
Dodavatel INGBAU CZ s.r.o.
S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice
Datum dokončení / kolaudace projektu Leden 2021
Fotograf

Investorky blízký vztah k tanci a k lokalitě nad svahem „domovských“ Střešovic dal vzniknout projektu, jež vdechl “nový život“ původní sídlištní obchodní stavbě z konce 60. let minulého století. Ke stávajícím obchodům v parteru a kancelářím přibyl v rámci nové přestavby provoz tanečního studia v horních podlažích.

Dům prošel kompletní rekonstrukcí. Nad dvěma stávajícími nadzemními podlažími byla realizována nástavba třetího patra, kde díky širokorozponovému zastřešení bez vnitřních nosných prvků bylo možné umístit rozsáhlé sály splňující požadavky pro profesionální sportovní tanec. Ty by v rámci stávajících prostor v nižších podlažích, omezených vnitřním nosným skeletovým systémem, nebylo možné realizovat. O patro níže, v 1. patře, je pak umístěno zázemí studia – recepce se šatnami, a menší baletní sál. V 2. části podlaží je několik nájemních kanceláří.

Původní prodejny v přízemí byly v celém rozsahu zrekonstruovány a doplněny o adekvátní zázemí. Podpořit funkci obchodního parteru bylo jedním z hlavních cílů projektu. Drobní obchodníci v čele s kavárnou, která na Petřinách znatelně chyběla, tak dostali možnost využít velkorysé prostory s novými velkoformátovými výlohami orientovanými do upraveného předprostoru při hlavní ulici. Ten majitelka domu, se závazkem o jeho péči, dostala od města do pronájmu, a na vlastní náklady zrekonstruovala ve spolupráci s oslovenými krajinářskými architekty. Na úrovni parteru je nově možné domem taktéž volně „projít“, což vzhledem k faktu, že je stavba vsazena mezi dva lineární bytové domy, výrazně rozšiřuje prostupnost a využití navazujícího veřejného prostoru.

Stavba je umístěna při frekventované tramvajové městské třídě, ulici Na Petřinách, s čelní fasádou orientovanou jižně. Na první pohled signifikantní čelní fasáda s balkonovými platformami stíněnými předsazenou konstrukcí z atypicky ohýbaných perforovaných lamel má tedy i svůj ryze funkční význam. Za koncepcí návrhu stojí potřeba přistínění exponovaného průčelí, utlumení hluku z ulice a záměr „rozšířit“ dům v horních podlažích o venkovní pobytový prostor. Vzniká tak intimnější meziprostor – lodžie v celé délce domu, který je k dispozici uživatelům kanceláří a tanečního studia.

Samotné stínicí lamely jsou nakloněny pod různými úhly. Ty v kombinaci s pohybem vnějšího pozorovatele, který dům vnímá prakticky vždy v podélném směru daným přístupovou hlavní třídou, tak vytváří dojem pohybující se / vlnící se fasády.

Z konstrukčního hlediska se jedná o třípodlažní objekt, s nosným ŽB skeletovým systémem. Nová nástavba 3.NP je zastřešena předpjatými stropními panely s nosnou obvodovou ŽB konstrukcí. Stavba je částečně podsklepena. Z důvodu přitížení objektu nástavbou bylo nutné provést ztužující tryskové injektáže při základových patkách. V interiéru objektu bylo navrženo nové dispoziční řešení reflektující jeho současné funkční využití.

Při jižní čelní fasádě domu byly v 2. a 3.NP nově realizovány pochozí ocelové balkonové konzoly s předsazeným provětrávaným lamelovým pláštěm z perforovaného plechu. V přízemí při severní fasádě domu byly v původním rozsahu osazeny nové ocelové přístupové rampy a schodiště.
U obvodového pláště bylo provedeno zateplení minerální vatou, se zachováním původní fasádní profilace. Fasádní barevnost v kontextu sousedních objektů byla zvolena bílá. “Historickému“ členění okenních otvorů odpovídají i nově osazené skleněné výplně, jednoduché prosklení prodejen v parteru domu bylo nahrazeno velkoformátovými výkladci v TI systému ostatních výplní.

Autor: Ing. arch. Lucie Němcová
Spolupráce /zpracování DÚR/: Ateliér ANTA, Ing. arch. Karel Scheib
Projekční práce: ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp
Krajinářské úpravy: Ing. arch. Alice Boušková
Fotografie: Václav Novák

Adresa: Na Petřinách 310/82, Praha 6 – Veleslavín
Projekt: 2016
Realizace: 2019-2021
Náklady: 80 mil. Kč

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?