42.

Pobytové zařízení pro Seniory - 4tyřka

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Václav Zůna, Ondřej Beránek, Petr Hradil / Archeb
Ateliér
Místo realizace Sokolov
Investor Město Sokolov
Dodavatel Algon a.s.
Datum kolaudace projektu Duben 2021
Fotograf

Objekt svojí hmotou a proporcí doplňuje kompozici sídliště vzniklého v 50 – 60 letech minulého století. Kompozice „sídliště“ v době svého vzniku, počítala ve svém středu s objektem „vyššího“ (centrálního) významu. V minulosti tuto funkci zastával objekt základní školy, který byl na přelomu let 2016 a 2017 zdemolován z důvodů dlouhodobě nevyužitých kapacit.

Objekt pobytového zařízení je členěn na dvě na sebe kolmá křídla, která jsou doplněná o křídlo třetí - nad výměníkem. Každé z křídel je koncipováno podobně – jedná se o dispoziční dvoutrakt, kdy do dvora je umístěna centrální chodba, která obhospodařuje pokoje, respektive provozy (1NP). Chodba je skrze modulární prosklenou fasádu propojena s privátní zahradou. V rámci objektu jsou 2 centrální schodiště spolu s výtahy, které umožňují bezbariérový vstup do celého objektu. V místě křížení křídel je objekt rozšířen pomocí „propojovacího trojúhelníku“, který slouží jako centrální prostor v rámci celého objektu. Křídlo situované do veřejného prostranství je podsklepené (podobně, jako tomu bylo u původní školy). V rámci 1NP do veřejného prostranství vystupuje provoz lékaře a rehabilitace, který vymezuje hlavní vstup do objektu z čela objektu a zároveň slouží, jako základ pro velkou pobytovou terasu ve 2NP. Ve 3NP je pobytová terasa umístěna nad původním výměníkem a v podkroví je terasa umístěna do zadní části levého křídla. Postupným umísťováním teras do jednotlivých podlaží dochází k úbytku hmoty objektu směrem nahoru. Další vstupy do objektu jsou z levé části vzadu pro zásobování a provoz kuchyně, z levé části, ze předu vedlejší vstup do objektu pro veřejnost, v pravé části (nad výměníkem), pro personál a konečně uprostřed objektu, ze zadu, z privátní zahrady.

Konstrukční systém objektu je stěnový, který je doplněn v místě modulární fasády sloupy. Stropy se předpokládají betonové.

Z architektonického hlediska je objekt členěn třemi typy materiálů (povrchů). Prvním je klasická omítka v bílé barvě, která symbolizuje čistotu, druhým je cihelný obklad (případně omítka v barvě cihelného obkladu, která symbolizuje stálost, a třetím je obklad dlaždicemi v odstínu navazující pocit zrezlého železa, který symbolizuje stáří a přeměnu. Tyto tři materiály (pocity) charakterizují provoz objektu, který by měl být čistý, pokud možno dlouhodobý, v kterém nicméně dochází ke stárnutí. Přední křídlo objektu je bílé vymezené z levé i pravé části křídlem cihelným. Celý objekt nese korunu (podkroví), která je rezavá.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?