40.

Obytný soubor Na Hvězdárně Třebešín

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů ing. arch. Luděk Podlipný, ing. Martin Sladký, ing. arch. Tomáš Gloser, ing. arch. Miroslav Talaša / Podlipný Sladký architekti s.r.o.
Ateliér
Místo realizace Mölzerova ul, Praha 10
Investor JRD Development s.r.o.
Dodavatel B.P.B.P.
Datum kolaudace projektu Říjen 2021
Fotograf

Urbanistické řešení reaguje na tvar a orientaci pozemku protáhlého obdélníku ve směru V-Z. Obytný soubor s 66 byty je rozdělen do 3 základních hmot, které spolu vzájemně vytvářejí polouzavřený parkově upravený prostor komunitní zahrady orientovaný na jih. Součástí zahrady je altán „hvězdárna“ se zázemím pro obyvatele a vyhlídkovou terasou – pozorovatelnou. Na severní straně pozemku je veřejně přístupná areálová komunikace se vstupy do domů a parkovací stání.

Na západní straně je navržena solitérní věž s 6 NP , která vytváří dominantu obytného souboru. Na věž navazuje, ve směru západ-východ, dlouhá hmota s 3+1 NP se 4 schodišťovými sekcemi. Obytný areál na východní straně uzavírá menší kolmá hmota s 3+1 NP. Schodišťové sekce jsou propojeny polozapuštěným suterénním podlažím s garážemi.

Domy působí jednoduchým, hladkým a kompaktním dojmem. Dominantní dlouhá hmota je pohledově rytmizována do 4 menších „věží“ vytvořením střešních teras ve 3 a 4.NP. Střešní terasy ve 4.NP jsou navrženy a dimenzovány tak, aby poskytovaly dostatečné soukromí a zároveň umožňují i realizaci doplňujících konstrukcí a staveb.

Materiálové řešení je velmi jednoduché, aby vyniklo hmotové řešení domů a kvalita jeho detailů. Je použita hladká omítka v teplém šedém odstínu, terasy a niky polozapuštěných balkónů v bílé hladké omítce, v kombinaci s přírodní barevností dřevěných oken. Zábradlí balkónů a teras je navrženo z perforovaného plechu. Dojem z areálu doplňuje návrh parterových detailů – dlažba komunikace a vstupů, opěrné zdi z gabionů, a pohledového betonu, lavičky u vstupů, vstupní branky. Návrh zeleně je proveden s důrazem na funkčnost a jednoduchou údržbu.

Projekt je koncepčně navržen a realizován jako energeticky pasivní. Nosná konstrukce domu je navržena v kombinaci železobetonu a vápenopískového zdiva. Na jižní fasádě jsou konzoly balkonů ve formě ISO nosníků. Obálka budovy je nadstandardně zateplena a opatřena okny s trojsklem. Okna jsou standardně opatřena předokenními žaluziemi. Byty mají centrální systém nuceného větrání s rekuperací tepla. Vytápění bytů je teplovodní, zdrojem vytápění je horkovodní přípojka.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?