37.

Kaple Březová

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Václav Zůna/Archeb
Ateliér
Místo realizace Březová
Investor Město Březová
Dodavatel Bauport s.r.o, 155, Smetanova, 356 01 Březová
Datum dokončení / kolaudace projektu Březen 2021
Fotograf

Stavba svým tvarovým a materiálovým řešení zapadá do celkové koncepce veřejného prostoru hřbitova. Tvar kaple vychází z moderního geometrického členění areálu hřbitova, ze základní jednolité hmoty smuteční místnosti vystupuje pouze věž zvonice, která je v souladu s celou stavbou řešena jako hranol se čtvercovou základnou v severovýchodním rohu objektu. Vrchol věže je tvořen prostorovým oknem, které je obsazené Zvonem. Fasáda celé vnější části je navržena ze žulových haklíků (místní lom) ze stejného lomu, ze kterého je již veškeré stávající zdivo opěrných zdí a sloupky oplocení. Kamenné zdivo odkazuje k trvalosti a věčnosti spasení.
Vnitřní prostor je členěn na dvě hmoty, výstavní a shromažďovací prostor a rozlučkovou místnost, která graduje směrem ke katafalku. Vstupní shromažďovací prostor je otevřen a vítá návštěvníka velkými prosklenými vstupy. Prostor rozlučkové místnosti je naopak uzavřen s jedinou výjimkou, směrem ke hřbitovu, kde jsou osazena triedrová okna. Výhled na poslední spočinutí nebožtíka. V návrhu interiéru se pracovalo především s čistými liniemi, které nekonkurují surovosti vnitřních kamenných zdí.
S Kaplí sousedí i prostor vstupu na hřbitov, kde se prochází kolem Památníku zaniklých obcí na Březovsku, který je rovněž součástí návrhu Kaple. Památník je tvořen 4 pláty rezavé ocele, které jsou různě vysoké, v rozích je vynecháno místo a v různé výšce je vyříznut pruh tak, že při průhledu je patrný negativní kříž, který je umocněn ve večerních hodinách, kdy je prosvětlen ze středu Památníku ven. Pláty jsou doplněny vyřezanými padajícími březovými listy, které upozorňují na dočasnost života ve zdejším a zároveň odkazují k názvu obce Březová. Spoluautor návrhu a realizátor Památníku je umělecký kovář Jan Zoubek ze Sušice.

Jde o železobetonový monolit, obložený haklíkovým zdivem.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy G
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?