32.

Fotbalové kabiny

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů 3K Architects
Ateliér
Místo realizace Sobíňov
Investor TJ Sokol Sobíňov
Dodavatel STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.
Datum dokončení / kolaudace projektu Červenec 2021
Fotograf

Nové fotbalové zázemí je postaveno na místě původních fotbalových kabin, které musely být kvůli technickému stavu zdemolovány. Řešení vychází z jasného umístění budovy na ose hřiště a malého odstupu od sousedních pozemků rodinných domů. Objekt fotbalového zázemí je dvoupodlažní zastřešený pultovou střechou. Díky možnosti jednostranného osvětlení vnitřních prostor vzniklo zajímavé hmotové řešení. Do základní hmoty s pultovou střechou byla vložena dvojice vyvýšených hmot s opačným sklonem zastřešení. Nižší podlouhlá část s čelním prosklením tvoří nadsvětlík vnitřních šaten sportovců a přináší dostatek přirozeného světla do nitra dispozice. Druhá výrazně prosklená hmota je vyvýšená klubovna s dechberoucím výhledem na hrací plochu fotbalového hřiště. Střídáním sklonů pultových střech vznikla zajímavá hra světla a stínů nejen uvnitř budovy. Netradiční hmotové řešení a fasáda strukturovaná dřevěným obkladem a tenkovrstvé omítky komunikuje s venkovským prostředí původní zástavby obce a zároveň vytváří výraznou dominantu nejen fotbalového areálu.

Jedná se o dvoupodlažní zděnou stavbu v souladu s vyhláškou pro bezbariérové užívání stavby, která je vystavěna na podkladní betonové desce. Stavba je založena na monolitických základových pasech se základovou spárou v nezámrzné hloubce. Svislé obvodové konstrukce a příčky jsou tvořeny z páleného cihelného zdiva s dobrou izolační a akumulační schopností. Vodorovné konstrukce nad přízemím jsou tvořeny z keramických stropních nosníků a vložek. Konstrukce střešního pláště je tvořena ze střešních lepených vazníků se spodní a vrchní pásnicí s bedněním z OSB desek. Krytina je tvořena z drážkovaného falcovaného plechu. Fasáda objektu je tvořena jádrovou omítkou s finální silikonovou omítkou a provětrávaným dřevěným obkladem z vertikálně montovaných palubek ze sibiřského modřínu. Římsy jsou navrženy z cementovláknitých desek. Výplně otvorů oken a dveří jsou plastové ze šesti-komorových profilů zasklené izolačními dvojskly.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?