26.

Dejvické divadlo – úpravy veřejného předprostoru

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů ing.arch Oldřich Hájek, ing.arch David Mateásko / Šafer Hájek architekti
Ateliér
Místo realizace Praha 6
Zelená 1084/15a
Investor Hlavní město Praha
Dodavatel Autotrak spol. s r.o.
Datum kolaudace projektu Leden 2021
Fotograf

Návrh revitalizace předprostoru Dejvického divadle navazuje na úpravy vstupních partií divadla z roku 2017.
Původní pruh neudržované zeleně byl změněn na pobytové a relaxační místo, které je využíváno jak pro potřeby Divadelní kavárny, tak pro návštěvníky divadla před představením i o přestávkách.
Stávající zelený pás je rozšířen na úkor chodníku. Plochy trávníku jsou kombinovány s pobytovými oázami s
trelážemi z gabionových sítí a laviček. Do gabionových košů jsou vysázeny stále zelené keře (např. Hlohyně šarlatová, habr apod.). Tyto
zelené „stěny“ slouží jako ochrana, odclonění od silnice a provozu na ní.
Před tyto zelené stěny jsou někde umístěny atypické lavičky z dřevěných masivních bloků z exotického dřeva.
V tomto zeleném pásu se dále uplatní velké žulové balvany uložené do kačírku. Plochy kačírku jsou od trávníku odděleny žárově zinkovaným zapuštěným plechem.
Travnaté plochy zeleného pásu směrem ke vstupu do Dejvického divadla postupně přecházejí do plochy, kde se střídají pásy betonových prefabrikátů a travnatých pásů. Zelený pás je před vstupem do DD ukončen plochou ze stejných betonových prefabrikátů a
pruhů, vydlážděných pražskou mozaikou. Vzniká tak jasně definovaný prostor pro „Zahrádku“ Divadelní kavárny.
V tomto místě, v ose hlavního vstupu do divadla je vysazen nový strom – katalpa.
V celé ploše zbývajícího chodníku je původní zámková dlažba nahrazena dlažbou z pražské mozaiky v kombinaci cca 80% tmavé a 20% světlé barvy v provedení „nepravidelný melír“

.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?