20.

Paluba Hamburk

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Bohuslav Strejc. Ing. Ondřej Janout, Ing. Jan Běl, Ing. Lucie Tlustá / projectstudio8
Ateliér
Místo realizace Plzeň
Investor město Plzeň
Dodavatel CUBESPACE
Datum dokončení / kolaudace projektu Září 2021
Fotograf

Paluba Hamburk
Paluba Hamburk je výsledkem snahy o transformaci zanedbaného prostranství v předpolí vlakového a autobusového nádraží a o vytvoření důstojné brány do města. Nachází se při křížení Šumavské a Nádražní ulice v místě navazujícím na nedávno vybudovaný boční vstup do železničního nádraží a zároveň na nástup do nového autobusového terminálu. „Paluba“ by měla dočasně zastat roli provozní a odbavovací budovy autobusového nádraží, s jejímž vznikem v tomto místě se v budoucnu počítá, a nabídnout Plzeňanům i návštěvníkům města elementární zázemí. Pro daný účel jsme zvolili „pop-up“ řešení s využitím modulární architektury. „Palubu“ jsme navrhli jako sestavu tří bloků kontejnerových sestav (info, gastro, cyklo) a upravené veřejné prostranství. Dominantní patrový blok, sestavený z 10 modulů, soustředí turistické informační centrum, prezentační prostor pro významné projekty města i kraje a vyhlídkovou terasu s věží, která vytváří v území výrazný orientační bod. Blok čtyř provozoven s občerstvením tvoří celkem devět modulů. Do šesti modulů poslední části jsme umístili zázemí – dva z nich slouží jako toalety a sklad, další čtyři pak pro městskou mikromobilitu (odstavy kol, uzamykatelné boxy, prostor pro sdílené koloběžky). Oba nižší bloky jsme opatřili extenzivními zelenými střechami. Jako ústřední prvek celého souboru jsme navrhli palubu navazující na výstupy z obou nádraží a propojující všechny tři bloky. Terasu jsme zakončili pobytovými schody a směrem k cyklobloku na ni navázali univerzální prostranství, o něž se hlavní plocha může příležitostně rozšířit a které hostí pravidelně obměňované umělecké instalace. Kultivované trávníkové plochy jsme doplnili výsadbou stromů a zasakovacím poldrem.

Paluba Hamburk
Paluba Hamburk je výsledkem snahy o transformaci zanedbaného prostranství v předpolí vlakového a autobusového nádraží a o vytvoření důstojné brány do města. Nachází se při křížení Šumavské a Nádražní ulice v místě navazujícím na nedávno vybudovaný boční vstup do železničního nádraží a zároveň na nástup do nového autobusového terminálu. „Paluba“ by měla dočasně zastat roli provozní a odbavovací budovy autobusového nádraží, s jejímž vznikem v tomto místě se v budoucnu počítá, a nabídnout Plzeňanům i návštěvníkům města elementární zázemí. Pro daný účel jsme zvolili „pop-up“ řešení s využitím modulární architektury. „Palubu“ jsme navrhli jako sestavu tří bloků kontejnerových sestav (info, gastro, cyklo) a upravené veřejné prostranství. Dominantní patrový blok, sestavený z 10 modulů, soustředí turistické informační centrum, prezentační prostor pro významné projekty města i kraje a vyhlídkovou terasu s věží, která vytváří v území výrazný orientační bod. Blok čtyř provozoven s občerstvením tvoří celkem devět modulů. Do šesti modulů poslední části jsme umístili zázemí – dva z nich slouží jako toalety a sklad, další čtyři pak pro městskou mikromobilitu (odstavy kol, uzamykatelné boxy, prostor pro sdílené koloběžky). Oba nižší bloky jsme opatřili extenzivními zelenými střechami. Jako ústřední prvek celého souboru jsme navrhli palubu navazující na výstupy z obou nádraží a propojující všechny tři bloky. Terasu jsme zakončili pobytovými schody a směrem k cyklobloku na ni navázali univerzální prostranství, o něž se hlavní plocha může příležitostně rozšířit a které hostí pravidelně obměňované umělecké instalace. Kultivované trávníkové plochy jsme doplnili výsadbou stromů a zasakovacím poldrem.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy G
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?