3.

FUTURUM

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů KOGAA
Ateliér
Místo realizace Vídeňská 132/100, 619 00 Brno-jih
Investor Trikaya
Dodavatel IMOS, Alglas, Proficheck
Datum kolaudace projektu Červen 2021
Fotograf

Revitalizace obchodních center je jedním ze současných témat urbanistické a architektonické tvorby. Předmětem rekonstrukce exteriéru OC Futurum v Brně, bylo především řešení objemu stávající budovy, která dominovala panoramatu svou zaoblenou fasádou a vytvářela dojem nekonečné šedé bariéry. Vybraný návrh rekonstrukce tohoto centra fragmentuje pomocí hmoty a barevnosti objem této stavby zpět do lidského měřítka a v rámci možností ji otevřít a prezentovat její obsah okolí.

Existující limity neumožňovaly výraznější posuny hmoty mimo současný půdorys, a proto byla hlavní gesta navržena ve vztahu k vertikalitě budovy. Vzniklo tak celkem šest “věží”, které akcentují různé provozní prvky propisující se na fasádu. Tento dojem klastru objektů různých objemů je umocněn směrem k vchodu pro návštěvníky, kde je měřítko této suburbánní budovy rozmělněno na rozměry příjemné pro lidské vnímaní. Všechny zásahy vedly k tomu, aby se lidé přicházející do tohto centra citíli jako ve městě a ne na jeho okraji.

Barevnost fasády je dalším elementem, který rozbíjí rigiditu hmotového řešení a postupným přechodem barev umožňuje návštěníkům lépe se orientovat ve vztahu ke komplikované dopravní stiuaci v okolí centra.

Vysoký důraz na kvalitní zpracování barevnosti byl posílen přizváním malíře a grafika Václava Kočího, který je autorem vzoru a barevnosti fasády. ‘Konceptem výtvarného řešení fasády je zvýraznit tektoniku budovy plynulým barevným gradientem, který je složen z barevných ploch odkazujícím k fasetám krystalů.

Pro udržitelnost estetiky architektonického návrhu bylo navrženo řešení reklamních světelných boxů. Ty jsou umístěny výhradně v jednom pásu na fasádě a jejich morfologie striktně navazuje na grafický a architektonický manuál centra. Tímto zásahem minimalizujeme dopad grafického smogu na příměstskou zónu podél ulice Vídeňská s vizí podpory kvalitnější výstavby v dané lokalitě v budoucnu.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?