2.

Penthouse in Prague - „město jako obývák“

Kategorie projektu ‐ Interiér

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů petrjanda / brainwork
Ateliér
Místo realizace Praha
Investor nepřeje si být uveden
Dodavatel Interiérové vestavby: GIGA LINE s.r.o., EFF, spol. s r.o. Zasklení: OBSIDIAN a.s. Ocelová schodiště a zábradlí: Kurel s.r.o. Podlahy: EMPIRI Wood Design s.r.o Cementoepoxidové stěrky: Domus Aurea a.s. Omítky, oplechování: SALKOMA s.r.o. Vytápění a vzducho
Datum dokončení / kolaudace projektu Leden 2021
Fotograf

Základní ideou je rozostření hranice bytu a pocitové vtažení města do jeho interiéru. Prostor bytu není omezen uvnitř fyzické dispozice a jeho součástí se stává celé město obklopující stavbu. Superpozice penthousu, „domu na domě“, využívá panoramatického výhledu skrze velkoplošné zasklení bezrámovými čtyřskly. Dispozice odděluje privátní a společenskou zónu vyvážením plného a prázdného prostoru. Ty jsou odděleny ocelovou membránou, za kterou se skrývají soukromé prostory ložnic, pokojů a koupelen s vlastní obvodovou terasou. Napětí mezi vstupním zálivem a dvoupodlažním společenským prostorem obtáčejícím eliptické vřetenové schodiště je základem plynulé dramaturgie pohybu v bytě. Přestože je celý penthouse extrovertní, jeho uživatelský komfort lze modulovat pomocí stínících prvků až do introvertní polohy zatažením screenů a závěsů. Leitmotivem je volné a nepřerušované plynutí interiéru celým prostorem a jeho nekonečné optické pokračování do obklopujícího města.

Projekt pracuje s high-endovou úrovní technologického řešení odpovídající aktuálně nejprogresivnějšímu konvenčně dosažitelnému standardu. Vše je zároveň postaveno tak, že technologie záměrně nejsou exponovány, pro běžného návštěvníka jsou prakticky neviditelné a zůstávají skrytou silou v pozadí fungujícího bytu. Topení a chlazení je neznatelně předáváno pomocí stropů a podlah a výměna vzduchu skrze takřka neviditelné štěrbiny mezi podlahou a obvodovými skly. Primárním zdrojem energie je tepelné čerpadlo vzduch/vzduch skryté v technologickém akustickém zákrytu na terase. Systém maximálně prosvětlené fasády je doplněn velkoplošnými vnějšími screeny v bílé barvě, které blokují přeslunění interiéru, a i po zatažení zůstávají zevnitř průhledné pro kontakt s městem. Střešní zahrada je koncipována kolem centrálního kopečku, z nějž se rozlévají travní plochy až do záhonů okrasné a hospodářské vegetace s jedlými plody.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?