39.

Obnova Šlechtovy Restaurace

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Hulec & Špička Architekti - Mikuláš Hulec, Daniel Špička, Michala Srnková, Helena Šímová, Matěj Boháč
Ateliér
Místo realizace Praha 7 - Bubeneč, č. p. 20
Investor Hlavní město Praha
Dodavatel PRACOM s. r. o.
Datum kolaudace projektu Září 2020
Fotograf

Šlechtova restaurace, dříve Královská dvorana byla vystavěna v raně barokním stylu na konci 17. století jako lovecký letohrádek, vyzdobena nástropními freskami od Jana Jakuba Stevense a doplněna romantickou grottou. V 19. století byla přestavěna v romantizujícím novogotickém slohu a stala se z ní vyhlášená zahradní restaurace. Po znárodnění však začala její sláva upadat, v 80. letech 20. století pak dvakrát vyhořela a v roce 2002 ji zaplavila až do výšky 5 metrů povodeň. Architekti Hulec a Špička začali v 90. letech ohroženou památku, spíše její torzo, dokumentovat a od roku 2000 pracovali na projektu její obnovy, nejdříve pro Prahu 7, později pro Hlavní město. V roce 2021 byla slavnostně dokončena první etapa, tedy obnova nejcennější historické části. Baroknímu jádru s grottou byla v maximální možné míře ve spolupráci s restaurátory navrácena původní podoba, byla osazena funkční replika barokní kašny, novogotické arkády a věžové přístavby byly důsledně obnoveny dobovými technologiemi.

Barokní interiéry byly obnoveny restaurátorsky, stejně tak autentická výzdoba grotty, kde bylo třeba doplnit chybějící části maleb a dekorací z říčních škeblí a z českého křišťálu. Novogotická fasáda se maximálně přiblížila původní barevnosti za použití speciální omítkové a štukové směsi ze vzdušného vápna, metakaolinu a románského cementu. Barokní část stavby je založena na dubových pilotách a hlubokých základových pasech, přesto bylo třeba staticky zajistit klenby a pískovcové pilíře kolonády, které byly vážně poškozené požárem. Zcela nově byl proveden krov a kopie původní střechy, kryté břidlicí. Stavba je odvlhčena kombinací provětrávaných podlah v arkádách, injektáží historického zdiva i plošných hydroizolací ineriérů.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy G
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?