51.

Zahrada 2v1

Kategorie projektu ‐ Krajinářská architektura a zahradní tvorba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. Jaroslav Kettner/Garpro
Místo realizace Chorošova 338/2a, Pitkovice
Investor Jakub Gojda
Chorošova 338/2a, Pitkovice
Dodavatel Ing. Jaroslav Kettner
Radoňovice 43
Hodkovice nad Mohelkou
Datum kolaudace projektu Listopad 2020

Cílem bylo vytvořit klidový prostor, v rušné zástavbě. Klient neměl představu o podobě zahrady. Přáním bylo vytvořit zahradu ve středomořském stylu, která by sloužila jak pro setkávání tak i pro odpočinek. Návrhem bylo zahradu rozdělit na dvě části, kde pro setkávání slouží středomořská část a pro odpočinek a meditaci japonská část.

Prostor umožňoval rozdělení zahrady na dva odlišné architektonické styly. V každé části je kladen důraz na výběr rostlin, prvků, materiálů a drobné zahradní architektury. Stěžejním bylo odclonění od ulice a další zástavby zvýšením plotu kombinací rohoží a popínavých rostlin.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?