50.

Vstupní prostor Botanické zahrady hl. m. Prahy

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Vratislav Danda, Miloš Hůla, Ondřej Smolík, Jaromír Kosnar, Pavel Ullmann / AND architektonický ateliér
Místo realizace Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvorní 134, 171 00 Praha 7
Investor Magistrát hl. m. Prahy
Dodavatel OHL ŽS a.s.
Datum kolaudace projektu Leden 2021

Přísně geometricky navržený Vstupní prostor tvoří přechod mezi městem a krajinou. Tento prostor, stejně jako krajina se skleníkem nad ním, je zároveň expozicí. Návštěvník, který vstupuje do Botanické zahrady, je tímto prostorem veden ke skleníku a dovnitř do zahrady. Vstupní prostor je navržen nejen jako sled polootevřených a polozavřených prostorů s neobvyklými výhledy na Prahu, jako předěl od města a úvod do krajinářských geografických expozic, ale také jako vizuálně pravoúhlý sokl ke křivce skleníku.
Ve vstupním prostoru je restaurace, pergoly pro odpočinek, expoziční bazén s hřebenem zurčící vody, fontány, výtah a plochy pěstebního zázemí. Cesta vede návštěvníka tak, aby nepozorovaně překonal téměř dvanáctimetrový výškový rozdíl, a to i s kočárkem nebo na vozíku. Inspirace pro návrh se dají vystopovat v hradních zahradách na prudkých svazích, viničných zdech i moderních ortogonálních kompozicích dvacátého století.

Plocha Vstupního prostoru Botanické zahrady Praha 6344 m2

Zastavěná plocha Restaurace 380,2 m2
Objekt pokladen 21,1 m2
Výtah 39,0 m2
Cesty a zpevněné plochy 2131,1 m2
Plochy expoziční zeleně 1177,9 m2
Pěstební plochy zázemí včetně stínoviště 1380,6 m2
Vodní plochy 131 m2

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?