38.

Veřejný prostor u obchodního centra Cíl v Praze na Zahradním Městě

Kategorie projektu ‐ Krajinářská architektura a zahradní tvorba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér ti2 architekti / Kamil Měrka / Tomáš Kozel / Přemysl Jurák
Místo realizace Topolová
106 00 Praha 10 - Záběhlice
Investor MČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Dodavatel Gardenline, s.r.o.
Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Datum kolaudace projektu Leden 2020

Řešený prostor je významným pěším uzlem východní části sídliště Zahradní Město.
Snahou investora bylo upravit veřejný prostor, pozvednout atmosféru místa a nalézt jeho charakter.
Bylo navrženo sjednocení prostoru se snahou zohlednění požadavků všech věkových skupin. Vznikla jednolitá mírně zvlněná plocha – krajina, na kterou je promítnuta pomyslná mřížka. Na průsečích jsou vysázeny nové listnaté stromy, pod nimiž je položena dlažba se zatravněnou spárou s pestrou vegetační úpravou, která bude proměňovat atmosféru místa v průběhu celého roku. Na takto vymezených čtvercích jsou rozmístěny prvky nového městského mobiliáře.
Při ponechávaných stromech jsou umístěna tři nová podia – paluby z dubových pražců.
Zásadní částí návrhu je řešení nakládání s dešťovou vodou. Pod vysázenými stromy jsou umístěny objemné vsakovací nádrže, na které jsou napojeny uliční vpusti.

Plocha řešeného území = 3710 m2
Nově vysazované stromy = 12 ks
Podzemní vsakovací objekty, nové veřejné LED osvětlení, nově osazený mobiliář...

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?