36.

Rodinný dům v Ostravě - Radvanicích

Kategorie projektu ‐ Rodinný dům

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér ti2 architekti / Kamil Měrka / Tomáš Kozel
Místo realizace Na Štěpnici 1492/12, 716 00 Ostrava - Radvanice
Investor Manželé MUDr. Tereza Menšíková a MUDr. Aleš Menšík
Na Štěpnici 1492/12, 716 00 Ostrava - Radvanice
Dodavatel Kaposervis
Datum kolaudace projektu Leden 2020

V Radvanicích – jednom z městských obvodů Ostravy – nalezl manželský pár pokrokově smýšlejících doktorů specifický pozemek. K severu svažující se louka má značně křivolakou hranici a dva protilehlé vstupy. Sousední domek reprezentuje současný český standard. Naproti němu statečně přežívá torzo ovocného sadu, který pamatuje největší slávu bývalé Nové huti Klementa Gottwalda okupující blízký horizont.
Úzká a dlouhá figura domu přirozeně kopíruje stávající terén. Částečně podsklepený přízemní objekt má tři výškové úrovně podlahy. Vnitřní prostory jsou půdorysně striktně zónovány a pod téměř třicet metrů dlouhou pultovou střechou ukrývají proměnlivou světlou výšku od intimních 2,3 m až po velkorysých 3,5 m. Odolná provětrávaná fasáda z trapézových plechů je na delších stranách prolomena okny a doplněna lapidární hmotou vstupu do suterénu.
V budoucnu je na pozemku počítáno s dostavbou garáže a zahradního přístřešku.

Zastavěná plocha = 227 m2
Obestavěný prostor = 974 m3

Spodní stavba - bílá vana
Obvodové zdivo - pálené keramické tvarovky
Konstrukce střechy - dřevěné fošny
Fasáda - zateplení min. vatou, provětrávaná vzduchová mezera, trapézový plech
Střešní krytina - mPVC
Dřevohliníková okna
Podlahy - polyuretanová stěrka
Obklady koupelen - pryskyřičná stěrka
Truhlářské výrobky - březová dýha a překližka
Podlahové vytápění a kondenzační kotel
Větrání s rekuperací

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?