116.

Stodola 21 / Třebešice

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér DOMYJINAK architekti / Petr ŠIKOLA, Václav DVOŘÁK, Jan ČERNOCH, Hana KLAPALOVÁ, Aneta STROUHALOVÁ
Místo realizace Třebešice, parc. č. 22/2, 286 01 Třebešice
Investor Obec Třebešice
Dodavatel PKbau s.r.o.
Datum kolaudace projektu Březen 2021

Cílem návrhu byla revitalizace torza objektu bývalé stodoly, umístěné v jižní části obce, na její novou funkci – „novodobou stodolu“, sloužící jako technické zázemí malé rozvíjející se obce. Na půdorysu bývalé stodoly byly obnoveny kamenné stěny, do nichž je vložena ocelová skeletová konstrukce, podepírající letící střechu, zapojující stavbu do přírodního okolí. Do nově vzniklého halového prostoru, sloužícího pro parkování obecní techniky, byl vložen kovový box s kanceláří a zázemím pro obsluhu. V jihovýchodní fasádě je v kamenném zdivu otvor, osvětlující vnitřní prostor. Stavba je napojena na obecní komunikaci a průjezdná v ose sever jih na hospodářský dvůr. Materiálové řešení stavby je kombinací smíšeného zdiva s cihelnými klenbami a černé oceli. Vjezdová posuvná vrata jsou v kontrastním dřevěném provedení. Vložený box zázemí je opláštěn antracitovým tahokovem, ve shodné barevnosti jsou provedeny okenní rámy. Pochozí a pojízdné plochy jsou ze šedé betonové dlažby.

Hlavním zdícím materiálem použitým na obvodové stěny stodoly je smíšené zdivo z kamene a cihel. Nově vytvořené klenby pak z plných cihel. Nové zastřešení je navrženo jako ocelová samonosná konstrukce, tvořená sloupy a nosníky, včetně zavětrování. Hrana střechy ve výšce cca 5m přesahuje kamenné stěny o délku cca 1 m a chrání tak vnitřní prostor objektu proti povětrnostním vlivům. Dvojice vjezdových vrat je řešena jako manuálně posuvná dvoukřídlá. Uvnitř objektu je umístěno zděné zázemí obsluhy o velikosti cca 10 x 4 m, výšky cca 3.5 m s tahokovovým obkladem. Podlaha je vůči zastřešenému nevytápěnému prostoru o 15 cm výše. Celý prostor je kromě zázemí obsluhy vůči exteriéru otevřený a větraný. Prostor zázemí je izolovaný, temperovaný a nuceně větraný. Stavba je napojena na technickou infrastrukturu z přilehlé komunikace.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?