32.

Bytový dům, Francouzská 66, Brno

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Tomáš Dvořák architekti s r.o. / Ing. arch. Tomáš Dvořák, Ing. arch. Markéta Grénarová, Ing. arch. Matúš Jánský
Ateliér
Místo realizace Brno, Francouzská 66
Investor G-seven s r.o., náměstí Svobody 77/12, Brno-město, 602 00 Brno
Dodavatel Winning PS - stavební firma s.r.o., Křižíkova 2960/72 612 00 Brno
Datum kolaudace projektu Leden 2020
Fotograf

Zadáním investora bylo opravit starý bytový dům s maximálním navýšením využitelnosti stavby za rozumné prostředky. Z charakteru původního secesního domu přitom vlivem předchozích stavebních úprav mnoho nezbylo, objekt nebyl památkově chráněný a tak jsme při návrhu nebyli ničím moc vázáni.

Při respektování regulativů v ochranném pásmu MPR jsme mohli objem půdorysně rozšířit pouze do zahrady o jeden malý byt, pro malometrážní byty jsme dále využili podkroví a zvednutí střechy do vnitrobloku, čímž jsme vyčerpali všechny možnosti pro objemové rozšíření stavby.

Historické plastické prvky na fasádě do ulice dávno podlehly zubu času a již dříve byly odstraněny. Nebylo tedy na co navazovat, nebo co opravovat a proto jsme navrhli moderní fasádu, ovšem přijatelnou v kontextu historického charakteru fasád okolních staveb. Původní tvar oken jsme neupravovali, jen jsme novým členěním zvýraznili jejich vertikální charakter. Šambrány jako typický architektonický prvek jsme navrhli okolo oken a rozposunováním tvarů jsme vytvořili hravou kompozici fasády. Jemný materiálový detail vytváří omítka použitá na šambránách s povrchem podobným pískovci. Červenohnědou, kontrastní barvu na oknech jsme zvolili podle dochované historické barvy původních oken. Do vnitrobloku jsme zvolili již čistě ekonomické řešení – bílá omítka a promyšlená kompozice oken.
Právě hledání charakteru nových prvků a jejich ukotvení nebo provázání s historickými bylo dále hlavním motivem pro architektonickou práci v interieru, vždy ovšem s ekonomickým aspektem.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?