33.

Hlídka na Stráži

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Mjölk architekti
Místo realizace Rokytnice nad Jizerou
Investor obec Rokytnice nad Jizerou
Dodavatel STRIX Chomutov, a.s., 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov
Datum kolaudace projektu Květen 2020

Rokytnice nad Jizerou má dnes nové hlídače. Koncept projektu se zrodil z původního záměru obce postavit na vrcholu kopce Stráž, nebo lidově Strážník, klasickou rozhlednu. Morfologie kopce se ukázala nevhodná na stavbu vyhlídkové věže, a tak jsme se rozhodli pro koncepci několika zastavení na skalách, které vrchol kopce lemují. Inspirací pro lehké stavby ze dřeva a oceli nám byly postavy z erbu města Rokytnice. Na město dohlíží na skalách Strážníku čtyři patroni, symbolizující čtyři vesnice, které se v dávných časech spojily v město Rokytnice – Liška, Medvěd, Ovce a Horník – Hlídka na Stráži.

Jedná se o 550 metrů dlouhou stezku začínající u takzvané skály Strážník. Stezka propojuje pět výrazných vyhlídkových objektů, jejichž forma je odvozena ze symbolů použitých ve znaku města: Lišky, Medvěda, Ovci a Horníka. K vyhlídce Liška je navržena doplňující vyhlídka Lávka. I přes stejné konstrukční a materiálové řešení mají jednotlivé vyhlídky svůj osobitý tvar a charakter. Všechny konstrukce jsou ocelové, opláštěné širokými fošnami z tvrdého dřeva. Zábradlí je tvořeno z ocelových profilů a vyplněno ocelovou sítí. Liška - 13 metrů dlouhá ležatá konstrukce. Lávka - 6 m dlouhá a 1,2 m široká plošina. Medvěd - 3,5 m vysoká vyhlídka. Ovce - 2,5 m vysoký drobek. Horník - 7,5 m vysoká konstrukce složená ze schodů.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?