124.

Astrid Offices

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Bogle Architects
Místo realizace Praha 7
Investor UBM Development Czechia
Dodavatel Algon
Datum kolaudace projektu Květen 2020

Projekt „Astrid Garden“ představuje propojení tradiční blokové zástavby a multifunkčního developmentu s obchodním parterem. Návrh je umístněn v poměrně rozsáhlém, původně industriálním městském bloku v Holesovicich.
Hlavní myšlenkou projektu je postavit viceúčelový komplex s průchozím zeleným prostorem v jeho středu.
V první etapě se jedná se o návrh novostavby administrativní budovy „Astrid Offices“ umístěné do stávající zástavby v ulici Dělnická. Hmotové řešení budovy vychází z charakteru zástavby typického holešovického bloku. Kancelářská budova je tvořena dvěma mělkými objekty propojenými krčkem a zeleným atriem. Objekt orientován do Dělnické ulice, jižní část budovy, má 5 nadzemních podlaží a objekt umístěný ve vnitrobloku - severní část budovy - je o 2 podlaží nižší, aby přirozeně navazoval na výšky rezidenční části a okolní zástavby.

V přízemí podél Dělnické ulice je celoprosklenná fasáda obchodních jednotek a vstupního lobby. Ve vyšších podlažích se nacházejí kancelářské jednotky rozdělené do dvou traktů spojených komunikačním jádrem. Na střeše jsou umístěny části vzduchotechniky a dieselagregát. Části střech jsou osazeny extenzivními rostlinami. Fasády nadzemních pater obou částí budovy od 2NP jsou řešeny jako kombinace kontaktního zateplovacího systému a rastrové prosklené fasády. Pasivními stínícími prvky na jižní fasádě kancelářské budovy jsou vertikální slunolamy, které zároveň odrážejí hluk z dopravy zpět do ulice Dělnická. Současně budou eliminovat malou část tepelných zisků. Cihelný obklad je použitý také na fasádě směrem do vnitrobloku a v atriu. Zábradlí je skleněné. Oba suterény (74 parkovacich mist) jsou konstrukčně řešené jako bílá vana, nadzemní část je řešena jako skeletový systém. Administratívní budova Astrid Centra aspiruje na ocenění LEED gold.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu LEED gold

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?