24.

Rodinný dům v bývalé dělnické kolonii

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Radim Horák, Hana Horáková / KAMKAB!NET
Místo realizace Kamenná čtvrť 601/26, 639 00 Brno
Investor soukromá osoba
Dodavatel KORUstav s.r.o.
Datum kolaudace projektu Duben 2020

Stávající rodinný jednopodlažní dům se sedlovou střechou s plechovou krytinou, prorostlý s okolními domy, jak už konstrukcemi, tak i sítěmi. Pochází z 30. let 20. století, byl postaven jako jeden z mnoha provizorních domků v nouzové dělnické kolonii na dně zavřeného lomu v centru druhého největšího města České republiky.
Dispoziční řešení domu je důsledkem letitého zastavování uliček mezi domy chaotické a zdaleka neodpovídá dnešním potřebám. Každá místnost má podlahu v jiné výšce, světlé výšky místností jsou nízké (2.15 m), lokálně se objevuje vlhkost a s tím spojená plíseň. Dispozice jsou tmavé.
Snahou navrhované úpravy je celou dispozici vyčistit a objekt stavebně oddělit od domů okolních, včetně vybudování vlastních přípojek technické infrastruktury, a navýšit užitnou plochu objektu. Zároveň přinést do interiéru co nejvíce přirozeného světla.

Původní část navrhujeme hmotově sjednotit a zjednodušit (přístavky jsou nově zastřešeny plochou střechou v jedné rovině). Šikmá střecha je pokryta opět plechem, ale nově v antracitové barvě , která odkazuje na původní použití černých asfaltových pásů jako krytiny u původních nouzových domků, kdy byla střešní krajina celé lokality různorodá.
Nová přístavba je celá řešena s plochou zelenou extenzivní střechou, stěny jsou sendvičové, kdy pohledové části do exteriéru tvoří vyzdívka z cihel plných pálených, z bouracích prací na původním domě. Cihly mají odkazovat na prvotní obyvatele lokality, kteří byli často zaměstnanci nedalekých cihelen, z kterých si stavební materiál nosili. Cihly jsou doplněny o pohledové betony (sokl, atika), které vybíhají do dvora v jednoduché přestřešení nad venkovním sezením.
Ploché střechy jsou pojaté jako zelené extenzivní, nad novou přístavbou doplněné o malou pobytovou terasu. Vnitřní zdivo, dozdívky apod. jsou navrženy z broušených keramických tvárnic.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?