104.

Rekonstrukce barokní sýpky v Sokolnicích

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. arch. Vladimír Kozumplík, Ing. arch. Jan Sochor, Ing. arch. Daniel Samiec, Ing. arch. Jan Stratílek / atelier b9 s.r.o.
Místo realizace Sokolnice
Investor Baroque loft, s. r. o.
Dodavatel Prostavby a.s.
Datum kolaudace projektu Únor 2020

Jedná se o rekonstrukci barokní sýpky s rekonverzí na bytový dům. Objekt je Státní kulturní památkou.

Obec Sokolnice leží jihovýchodním směrem od Brna v krajinné památkové zóně Bojiště bitvy u Slavkova. Sýpka se nachází v severní historické části obce v blízkosti zámku, zámecké zahrady a obory. Byla postavena kolem roku 1745 v raně barokním slohu.

Koncepce celého projektu spočívá v zachování veškerých historických prvků v co možná největší míře a odstranění dostavovaných prvků, které historicky nesouvisí s původním objektem. Jižní fasáda s hlavním vstupem vedoucím do ulice je zcela zachována a zrestaurována. Koncept je dále založen na přísném zachování původních okenních otvorů v pravidelném rastru a doplnění nových otvorů v záměrně jiném měřítku a nepravidelném rastru. Doplněné nové otvory jsou úmyslně tvořeny lodžiemi, aby jejich zasklení spadalo až do druhého plánu fasády, a nové prvky taky byly vnímány z pohledu z ulice pouze jako otvory bez jakéhokoliv členění.

Budova sýpky je obdélnou stavbou o čtyřech nadzemních podlažích a dvou podkrovních podlažích krytých polovalbovou střechou. V budově sýpky je umístěno 21 bytových jednotek. Hlavní vstup na jižní straně vede do hlavního komunikačního prostoru s novým schodištěm a osobním výtahem. Další se nachází z východní strany objektu a vede do společenské místnosti, která může sloužit i širší veřejnosti, navazující na vnější terasy a zatravněné plochy.

Museli jsme se vypořádat se současnými normami a požadavky na výstavbu. Vzhledem k ochraně Národní kulturní památky jsme nemohli objekt zateplit z vnější strany, a bylo nutné v části použít speciálních vnitřních zateplovacích systémů.

V objektu je ponechána stávající nosná část stropu jako pohledová z interiéru bytů. Stropní trámy poškozené dřevokazným hmyzem byly nahrazeny trámy novými s původním průřezem a metodou opracování jako stávající stropní trámy.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy D
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?