23.

S.K.L.E.M. Stálá expozice tvorby českých sklářských výtvarníků od 50. let 20. století ze sbírky Východočeského muzea v Pardubicích

Kategorie projektu ‐ Interiér

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Regina Loukotová, PhD., Ing. arch. Klára Doleželová / Gem architects
Ateliér
Místo realizace Zámek 2, 530 02 Pardubice
Investor Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Dodavatel Design By Hy s.r.o., Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4
Datum dokončení / kolaudace projektu Červen 2020
Fotograf

Návrh nové expozice skla umístěné v prostorech pardubického zámku vychází především ze sbírkových objektů Východočeského muzea, dále z prostorů, do kterých je expozice navržena a zároveň z konceptu Skleněného města. Města, kde je návštěvník obklopen skleněnými objekty. Města, kde se objevují stíny, odlesky, paprsky, čistá bílá až světle šedá barva pozadí, ale i neony, odrazy v kalužích, osvícené nebe. Města, kde má návštěvník pocit, že prochází sklem, poznává a porozumí skleněným objektům, nechává se jimi pohltit, propadne jim.
Schéma výstavy je uspořádáno chronologicky. Návštěvník vstupuje i odchází z výstavy totožným vstupem. Vzápětí po vstupu do expozice se ocitá na periferii skleněného města. Je ihned konfrontován s autorskou tvorbou posledních tří desetiletí, obrazně jako se i ve městě soudobá architektura představuje především na jeho předměstí. Dojem z předměstí je umocněn nepravidelným uspořádáním exponátů, vloženým objektem městské pasáže, odlišným nasvětlením.

Expozice se skládá z několika typů objektů, na (ve) kterých jsou jednotlivé exponáty ateliérového skla vystaveny.
V obou místnostech jsou umístěny vertikální prostorové elementy, "sloupy", ukotvené jak do podlahy, tak do stropu. Každý sloup o půdorysu čtverce 1400mm x 1400mm se skládá z vertikálních tyčových prvků (Jäckel profilů) a horizontálních prvků (rámů z Jäckel profilů), na které jsou ukotveny plechové desky. Sloupy obsahují i vertikální deskové prvky, oddělující zavěšené skleněné vitráže.
Dalším výrazným prvkem expozice je objekt "pasáže“, kam je v jedno-pohledových vitrínách umístěno přibližně 50 menších uměleckých exponátů. Ve vnitřním prostoru pasáže jsou exponáty umístěny po obou stranách ve dvou řadách a nasvíceny reflektorovými svítidly. Pasáž se skládá z dřevěné nosné konstrukce opláštěné mdf deskami.
Důležitým prvkem je nasvícení exponátů reflektory umístěnými na rampách pod stropem a na konstrukci sloupů.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?