21.

Školní pavilon s jídelnou - Smečno

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér LCArch s.r.o.
Místo realizace Školská 284, 273 05 Smečno
Investor Město Smečno
Dodavatel METALL QUATRO spol. s.r.o.
Datum kolaudace projektu Červen 2020

Pavilon se nachází na západním okraji stávajícího areálu školy, s historickou budovou a trojicí přístaveb. Pavilon uzavírá areál do chráněného bloku.
Základní myšlenkou návrhu byla snaha vytvořit multifunkční objekt s prostory nejen pro výuku a stravování, ale také pro využití obyvatel Smečna. Všechny pobytové prostory jsou připraveny pro využití jak pro školní aktivity v době výuky, tak i pro volnočasové po vyučování. V patře je v navržena hala, sloužící pro pohyb žáků, ale také pro jejich relaxaci během přestávek a zároveň pro samostatnou práci s jedinci při vyučování. Jídelna v přízemí slouží pro stravování ale i pro pořádání volnočasových akcí žáků školy i občanů Smečna.
Objekt tvoří kompozice dvou horizontálních, materiálově odlišných hmot a vertikální dominanty schodiště. Pro zmírnění hmoty bylo použito výrazných přesahů horního dřevěného patra nad přízemím s černými deskami a prosklenými plochami. Díky tomu vytváří pavilon dojem nízké plovoucí hmoty.

Lichoběžníkový tvar haly mění perspektivu prostoru, a to záměrně při příchodu prostor zkracuje a při pohledu ke vstupu prodlužuje. Vytváří tak dojem pohledu do dalekohledu s výhledem na kompozici stávající zástavby a zeleně.
Do multifunkční koncepce objektu zapadají i prvky TZB, které zastávají více funkcí či slouží pro více prostor, např. podlahové vytápění v teplých měsících pomocí reverzního chodu tepelného čerpadla ochlazuje konstrukci budovy a zlepšuje tak klima. Obdobně je využito i centrální větrání s rekuperací, které střídá obsluhu jednotlivých prostor dle jejich časového využití. Během výuky se větrání přepíná na pobytovou halu a připravuje vzduch na přestávky, mezi vyučovacími hodinami pak provětrává učebny. Mezi technické prvky výrazně ovlivňující užitkovou kvalitu objektu patří i dřevěný obklad a předokenní stínění chránící fasády a vnitřní prostory proti přehřívání a řízená kontrola hodnoty CO2 v učebnách pro zamezení únavy žáků během vyučování.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?