26.

Regionální muzeum v Litomyšli, Rekonstrukce objektu Portmoneum a nová expozice

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Michala Srnková
Ateliér
Místo realizace Terezy Novákové č. p. 75, 570 01 Litomyšl
Investor Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice
Dodavatel K-HOUSE s. r. o.
Žižkova 393, 538 54 Luže
Datum kolaudace projektu Červen 2020
Fotograf

Dům „Portmoneum“, zvaný podle svého majitele, tiskaře, sběratele a filantropa Josefa Portmana, vyzdobil na počátku 20. let „ďábelskými“ nástěnnými malbami a malovaným vyřezávaným nábytkem Josef Váchal. Památku koupil po sametové revoluci nakladatel Ladislav Horáček a po náročné rekonstrukci z něj vytvořil soukromé Museum Josefa Váchala. Restaurátorské práce vedl Jiří Látal, architektonický projekt obnovy vytvořil Mikuláš Hulec. Fenomén Portmonea ovlivnil další kulturní život Litomyšle, podnítil spolupráci města s renomovanými architekty a inspiroval vznik Restaurátorské školy.
Po smrti Ladislava Horáčka zakoupil památku v roce 2016 Pardubický kraj pro Regionální muzeum v Litomyšli, oslovil původního autora rekonstrukce a přistoupil k opravě a restaurování dříve nedokončené stavby. Byly opraveny základy, navrácena břidlicová střešní krytina, nově přebudováno technické zázemí domu a provedena půdní vestavba s tvůrčím ateliérem a prostory pro unikátní videomapping o Váchalově životě.

Nejcennější částí domu jsou dvě místnosti vyzdobené Váchalovými malbami. Ty byly restaurovány v 90. letech a nyní nově opraveny restaurátorem Jiřím Látalem.
Historické hodnotě objektu odpovídají zvolené materiály obnovovaných částí stavby: břidlice, cihelné dlažby, dubové dřevo, sekundárně využité prvky z demolicí. Střešní plášť je zateplený dřevovláknitou mezikrokevní a nadkrokevní izolací, štíty kalciumsilikátovými deskami.
Stabilita budovy byla zajištěna podbetonováním obvodových základových pasů a sepnutím nosného zdiva pomocí helikální výztuže. Bylo provedeno posílení stropů, výměna poškozených a provizorních, esteticky nevyhovujících prvků krovu.
Vlhké zdi severní části objektu byly izolovány chemickou injektáží, zdivo sklepa opatřeno na vnitřním líci hydroizolační stěrkou proti prosakující vodě. Zdivo zasažené vlhkostí bylo opatřeno kapilárně aktivními omítkami urychlujícími vysoušení, povrchy sjednoceny vápenným štukem a vápennými nátěry.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?