20.

Sportovní hala Svojsíkova

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing.arch. Petr Doležal, Ing. arch. Tomáš Bindr / Atelier38
Místo realizace Český Těšín, Svojsíkova 2119
Investor Město Český Těšín
Dodavatel Metrostav
Datum kolaudace projektu Únor 2020

Hala je umístěna mezi plochou se stávajícími sportovními objekty a nedalekou městskou zástavbou na ploše bez jednoznačného urbánního charakteru. Hlavní vstup je orientovaný do ulice Svojsíkovy. Vstup pro sportovce a zásobování je z opačné strany od parkoviště.
Lichoběžníkový půdorysný tvar vzešel z tvaru pozemku, z vedení inženýrských sítí a z touhy po zachování vzrostlé břízy. K hlavnímu vstupu se paprskovitě sbíhají pěší chodníky ze směrů pohybů chodců a vytvářejí pomyslnou větev inspirovanou alejí vzrostlých Jírovců podél ulice Svojsíkova.
Halu tvoří tři hmoty. Zděná podnož, ze které vyrůstají dvě hmoty reagující na okolní zástavbu. Menší hmota univerzálního sálu z polykarbonátu je orientovaná směrem k městu a svým menším měřítkem reaguje na nedalekou zástavbu městských domů. V noci svítí a stává se orientačním bodem, majákem sportovního areálu viditelným od města. Větší plechová hmota vlastní haly je umístěna směrem k obloukové hale zimního stadiónu.

Hala je založena na vrtaných pilotách. Konstrukce haly je ocelová z plnostěnných vazníků, rovněž tak malý univerzální sál. I.NP je vyzděno z keramických tvarovek a omítnuto. Hala je opláštěna sendvičovými minerálními panely rastrovanými svislými vertikálami. Univerzální sál je opláštěný polykarbonátem. Hrací plocha je odpružená lamelová se sportovním povrchem.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?