18.

Přestavba závodních jeslí

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. arch. Jan Zelinka, Ing. arch. Petr Doležal / Atelier 38
Místo realizace Opava, Válečkova 990/16
Investor Angličtina pro děti s.r.o., Modrý slon s.r.o.
Dodavatel Slezské stavby Opava, s.r.o.
Datum kolaudace projektu Únor 2020

Původní závodní jesle ze 70. let 20. stol. přestaly sloužit svému účelu po roce 1989. Poté byl objekt pronajímán ke komerčním účelům bez prováděné údržby. Jesle se nachází uprostřed panelového sídliště, jsou příjemně „vrostlé“ do zahrady. Výhodou při rekonstrukci byl nosný železobetonový montovaný skelet se skrytými průvlaky (MS-OB), umožňující nové volné dispoziční řešení. Nově objekt slouží jazykové škole – edukačnímu centru. Kromě výuky je zde nakladatelství a probíhá knižní výroba.
Jednopodlažní budova s plochou střechou je členěna do tří dílčích objemů, které tvoří otevřené vstupní atrium. Nově je doplňují kryté terasy učeben a kanceláří z jihu, které zároveň v létě zabraňují přehřívání interiéru. Vstupní atrium bylo kvůli zvětšení užitné plochy redukováno a doplněno o krytý ochoz v celém obvodu atria.

Původní fasáda je zateplena a omítnuta tenkovrstvou bílou omítkou. Okenní otvory jsou sjednoceny do pásových s meziokenními vložkami. Hmota garáží je opláštěna dřevěnou provětrávanou fasádou. Ve snaze o jednoduchost a vzdušnost se v interiéru opakuje kombinace bílé omítky stěn s dřevěnými rámy dveří, prosklení a mobiliářem.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy C
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?