14.

Městská plavecká hala Louny

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér David Kudla, Filip Malý/dkarchitekti, s.r.o.
Místo realizace Rakovnická 2505, 440 01 Louny
Investor Město Louny, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Dodavatel Metrostav a.s., Divize 8, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Datum kolaudace projektu Září 2020

Výhled na okouzlující křivky Českého středohoří ze svažitého pozemku, terénní zlom po odstraněné plavecké hale a sousedící parčík dohromady s rozdílnými prostorovými nároky jednotlivých provozů a se snahou proslunit bazénovou halu tvoří jedinečný mix substancí, které se výrazným způsobem propisují do výsledné podoby objektu. Výrazné naklonění střešního pláště podle sklonu okolního terénu poskytuje potřebnou světlou výšku pro bazénovou halu, která se plně otevírána jižní stranu směrem do zeleného parku. Orientace haly na jih umožňuje vpuštění nízkého zimního slunce. V létě je interiér ochráněn dostatečným přesahem střechy. Kontrast mezi drsným exteriérem a příjemným vnitřním prostorem je tak silný, že i samotný skleněný plášť a jedna strana bazénů se rozvlnily vlivem rozdílnosti těchto dvou světů. V těchto křivkách můžeme nalézt odraz zvlněné hladiny vody nebo obraz nedalekých kopců. V severní části objektu jsou umístěny provozy, jako je technické zázemí, šatny nebo saunový svět.

Technické informace
investice: 218,7 mil. Kč bez DPH (dotace MŠMT 40 %)
zastavěná plocha: 1 612 m2
obestavěný prostor: 17 300 m3
celková plocha skleněných stěn: 360 m2
projekt: 2017
realizace: 2018/20

vybavení haly: plavecký bazén 25 m, relaxační bazén s divokou řekou a venkovní vířivkou, tobogán, kojenecký bazén, 3x sauna s ochlazovnami a odpočívárnou, posilovna, mokrý bar

konstrukční řešení: železobetonová základová deska, nosné konstrukce z monolitického železobetonu (stěny, sloupy), v prosklené části kruhové ocelové sloupy, stopní konstrukce nad suterénem bezhřibová ŽB deska, nosná konstrukce zastřešení dřevěné z lepených vazníků, vaznic a krokví

stavební řešení: provětrávaná fasáda z hliníkových kompozitních panelů zavěšených na hliníkové podkonstrukci, prosklená fasáda ze sloupko-příčkového systému s izolačním trojsklem na nosném systému z ocelových I-profilů, plochá střecha s mechanicky kotvenou PVC fólií

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy C
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?