17.

Bytové domy Vojtova

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Rudiš-Rudiš architekti s.r.o
Místo realizace Vojtova 1300/7+1301/9, 63900 Brno - Štýřice
Investor Statutární město Brno
Dodavatel Společnost pro výstavbu bytových domů Vojtova - sdružení STRABAG a.s. + SYNER s.r.o + IMOS a.s.
Datum kolaudace projektu Listopad 2020

Hlavní myšlenkou projektu je vytvoření klidného a kultivovaného bydlení se specifickou atmosférou založeného na sociálních kontaktech mezi lidmi, které umožní vznik sousedského společenství. Obyvatelé mezi sebou mohou lépe komunikovat zejména díky sdíleným exteriérovým prostorám domů. Společné prostory s horizontálními a vertikálními zahradami, lávkami a pavlačemi vybízí k různým volnočasovým aktivitám či posezení. Vnější vzhled fasád je strohý, nenarušuje kompaktnost struktury a vytváří kontrast k členitým a pestrým prostorům atrií. Vzájemná poloha bloků, orientace atrií ke světovým stranám, vliv zelené architektury a hra světla a stínů zpříjemňují klima mezi bloky. Průhledy mezi bloky zajišťují kontakt atrií s okolními ulicemi a parkem. Platforma vyvýšená nad mírně svažitý terén v podobě vzdušné podnože s hromadnou garáží a domovním vybavením spojuje čtyřpodlažní bloky v jeden kompoziční a funkční celek. Konzolovitě vyložené hmoty a nástupní rampy zdůrazňují vstupy do obou domů.

Součástí komplexu jsou dva nájemní domy se 116  malometrážními byty pro seniory starší 65 let a startovacími byty pro mladé rodiny, veřejný park a okolní ulice se sadovými úpravami. Sociální podtext podtrhuje občanská vybavenost umístěná v jednom z domů - Knihovna Jiřího Mahena, Kulturní a vzdělávací středisko, Centrum sociálních služeb a kavárna. Veškeré prostory včetně dvanácti bytů jsou bezbariérové. Kvalitu ovzduší v bytech zajišťuje decentralizovaná rekuperace odpadního vzduchu skrze filtraci a zvlhčování. Zároveň v kombinaci s ústředním topením optimalizuje energetické nároky na provoz bytů. Prostory občanské vybavenosti jsou opatřeny klimatizací a s atrii jsou opticky propojeny díky proskleným stěnám. Dostupné služby pro veřejnost doplňuje kavárna přístupná z parku a atria spolu s veřejnými toaletami. Veřejný park vytváří ideální podmínky pro různé formy aktivního a pasivního odpočinku pro lidi všech věkových kategorií.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?