229.

RD Proskovice

Kategorie projektu ‐ Rodinný dům

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o., Ing. arch. David Kotek, Ing. arch. Terezie Valošková, Ing. arch. Andrea Jašková
Místo realizace Jarkovská, Proskovice
Investor soukromý
Dodavatel Alumont Building as
Datum kolaudace projektu Červen 2020

Koncept návrhu vycházel ze zadání, představ investora a úzké parcely mezi dvěma cestami. Jako vhodné řešení s odkazem na typologii v obci Proskovice bylo navrženo „soudomí“ několika objektů, které budou odkazovat na tradiční uspořádání statků – hlavní obytný dům, výměnek + stodola. V moderním pojetí rozděleno na hlavní obytný prostor, soukromou část a garáž. Návrh záměrně pracuje s jednotlivými hmotami, které působí jako samostatné, ale jsou provozně propojeny prostornou halou.

Zadaná parcela je mezi dvěma ulicemi – Jarkovská a Světlovská. Přestože logický příjezd, který lépe vyhovuje tvaru pozemku, se jeví z ulice Světlovská, vzhledem k charakteru cesty, kde je větší provoz a absentuje bezpečný chodník pro pěší, byl navržen příjezd také z ulice Jarkovská, která má charakter klidné obecní ulice. Celková hmota domu je umístěna v severovýchodní části pozemku s dlouhou příjezdovou cestou na severu. Jednotlivé hmoty domů vytváří mezi sebou různé charaktery prostorů zahrady, které je možné využít různými způsoby – technická terasa v severovýchodní části pozemku, obytná terasa s výhledem v jižní části pozemku ad. Umístění domu a jeho koncepce vycházela z faktu, že pozemek je na otevřeném prostranství mezi dvěma cestami a prostory by měli nabídnout obyvatelům co největší soukromí.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?