228.

REKONSTRUKCE a PŘESTAVBA RODINNÉHO DOMU

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér ing. arch. Tadeáš Matoušek, ing. arch. Veronika Matoušek Müllerová / MXM ARCHITEKTI
Místo realizace Lokalita v blízkosti Prahy
Dle přání klienta přesná adresa není uvedena
Investor Jméno investora dle jeho přání není uvedeno
Dodavatel Redrock s.r.o
Datum kolaudace projektu Září 2020

Původní stavba byla limitována nevyhovující dispozicí, malými světlými výškami podlaží, a malými velikostmi oken. Přístavbami přibyla do krovu otevřená jídelna a dvojgaráž s dřevěným obkladem a zelenou střechou. Nové schodiště v centru budovy a odlehčení zahradní fasády obytných prostor sklem přinesly dispozici velký impuls. Ocelové sloupy, pohledový beton a obložení přiznaného krovu se staly součástí interiéru s integrovanými úložnými prostory a atypickými dveřmi. Zesvětlené dřevo prochází celým interiérem. Výrazným prvkem střechy jsou dva celoskleněné vikýře, vytvářející díky přirozenému dennímu světlu v podkroví atmosféru ateliéru, umožňují vazbu s venkovním prostředím. Suterén s technologiemi a garáží obsahuje obytnou jednotku. V přízemí je hlavní obytný prostor propojený s jídelnou v maximální míře otevřen do zahrady. Hlavní ložnice s koupelnou a šatnou využívá vazbu na zelenou střechu garáže. Podkroví obsahuje zejména velký prosvětlený pobytový prostor s průhledem jídelny.

Byly využity nové technologie – tepelné čerpadlo se zemními vrty v kombinaci s podlahovým vytápěním a chlazené stropní podhledy kombinované s akustickou funkcí. Těžké plovoucí podlahy jsou pokryty vícevrstvými podlahovými prkny. Využito je screenového systému clonění prosklených ploch v kombinaci s posuvnými dřevem vyplněnými panely. V centru domu je situován panoramatický krb s kamennou lavicí.
Konstrukce přístaveb je z pohledového monolitického železobetonu, ocelové sloupy, nosníky a část stropů umožnily rasantní dispoziční úpravy a otevření prosklenými plochami do zahrady.
Nový povrch fasád využil dřevo v kombinaci se zavěšeným obkladem z tryskaného světlého kamenem. Nadkrokevně zateplená střecha je kryta klempířsky zpracovaným černošedým Al – plechem.
Revitalizace doznaly rovněž plochy zahrady s doplněným betonovým vodním prvkem a novým uličním monolitickým oplocením. Stávající komplikovaný plot sousedního pozemku byl překryt gabionovým.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?