227.

VŠB - TUO Platforma nových technologií CPIT - TL3

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o., Ing. arch. David Kotek
Místo realizace VSB – Technická Univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
Investor VSB – Technická Univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
Dodavatel Ridera stavební s.r.o.
Dělnická 382
Ostrava - Poruba, 708 00
Datum kolaudace projektu Červen 2020

Projekt se zaměřuje na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FEI VŠB-TUO prostřednictvím
výstavby objektu CPIT TL3 a pořízení vybavení pro zajištění kvalitní výuky zejména
v nových Bc./Mgr. studijních programech Počítačové systémy pro průmysl 21. století,
Automobilové elektronické systémy a Informační a komunikační technologie ve
zdravotnictví. Výstavba laboratoří a pořízení nového vybavení souvisí se vzdělávacími
záměry plánovanými v rámci komplementárního projektu Technika pro budoucnost.

Jedná se o komplexní testbed, který se skládá ze sekcí:
-Smart Factory (robotizovaný digitalizovaný výrobní proces s elementy Průmyslu 4.0 - IoT, digitální dvojče, zpracování velkých dat, robotika, prediktivní údržba, virtuální a rozšířená realita, rozpoznání obrazu a identifikace 3D objektů, strojové učení, provoz autonomně naváděných vozidel a další),
-Home Care (pozorovací byty pro sledování behaviorálních projevů osob, sloužící pro vývoj a výuku nových technologií biomedicínského inženýrství),
-Automotive (laboratoře se zaměřením na e-mobilitu, moderní systémy autonomní jízdy automobilů a průmyslových vozidel, funkční bezpečnost automobilových systémů, kvality při vývoji, sofistikované simulace a testování automobilových elektronických systémů).

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?