224.

Konečná zastávka, Brno-Jundrov

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér PROAM ARCHITEKTI / Ing. arch. Václav Štojdl, Ing. arch. David Šrom, Ing. arch. Hana Kynčlová
Místo realizace Brno-Jundrov
Investor MČ Brno-Jundrov
Dodavatel MTc-stav, s.r.o.
Datum kolaudace projektu Březen 2020

Úprava konečné zastávky řeší mimo objektu především re-organici veřejných prostor pro dosažení kompletně bezbariérového řešení. Účelem bylo zlepšit pěší propustnost, komfort cestujících a nekolizní křížení dopravy. Objekt měl být poznávacím znamením konečné zastávky („konečná – vystupovat“).
Je tvořen dvojicí překrývajících se hmot. První je provozně rozdělena na tři samostatné jednotky se vstupy ze zadní části - zázemí řidičů, technickou místnost dopravce a obchodní jednotku s oknem orientovaným do veřejného prostoru - občerstvení, prodejna pečiva či trafika. Objekt technického zázemí akcentuje přístřešek, reagující svým tvarem na trasy chodců i prostorové limity (změna geometrie nástupní hrany, stávající sítě technické infrastruktury).
Kapsulární forma odpovídající dopravně-technicistnímu účelu stavby je odkazem k dříve často výtvarně pojatým dopravním stavbám jako protipólu ke stávajícímu uniformismu a minimalismu.

Objekt je navržen jako ocelová konstrukce s výplní z minerální vaty, zastřešená extenzivní zelenou střechou. Fasáda je z hliníkového falcovaného plechu se vstupními hliníkovými dveřmi s nadsvětlíky. Podhled přístřešku a obklad parapetu je tvořen modřínovými prkny. Zpevněné plochy jsou provedeny ve standardu správce komunikace z šedé betonové dlažby.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?