216.

Pařezová chaloupka

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér MgA.Patrik Zamazal, MgA.Pavel Griz / MOLOarchitekti
Místo realizace Zdobnice
Investor soukromá osoba
Dodavatel N-stavby s.r.o.
Datum kolaudace projektu Únor 2020

Pařezová chaloupka vznikla jako domek bez technologií, detox od společnosti. Odpočinek od umělých materiálů a zbytečných informací. Stavba je postavena v Orlických horách, na místě bývalé usedlosti, která byla po válce násilně opuštěna. Na místě zbyly do dnešní doby pouze kamenné základy a vzrostlé jasany, jež chalupu obklopovaly. Protože jsme chtěli paměť krajiny zachovat, navrhli jsme zde znovu chalupu. Stavbu velmi prostou, s jedinou myšlenkou - žít spolu a žít v krajině.

Jedná se o stavbu postavenou letmou montáží principem TWO-BY-FOUR. Základ je proveden mikropiloty, čímž pod domem vznikl crawl space. Střecha je plechová a jako tepelná izolace střechy je částečně použito souvrství reflexních fólií. K propojení terasy a interiéru jsou použity 3 metry vysoké prosklené, čtyřdílné, skládací dveře s ocelovým rámem. Na fasádě i v interiéru je použitý modřínový obklad.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?