214.

DOK

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. arch. Jakub Adamec, Ing. arch. Andrea Tůmová / ANUK architekti
Místo realizace Nákladní 431/15, 46007 Liberec III-Jeřáb
Investor Nordbeans s.r.o.
Dodavatel V-Produkt s.r.o.
Datum kolaudace projektu Červenec 2020

Původní objekt byla skladová hala libereckého nádraží, pomyslný hřeben hráze, která půlí Liberec na dva. Prázdný prostor působil až monumentálně, okna zasklená žlutými tabulkami v letním soumraku obarvila letní vzduch na příběh. Přivedli nás sem kamarádi, co měli v Liberci malou kavárnu a pražírnu, která se v pár letech stala celorepublikovou ikonou. Původní návrh počítal s několika drobnými vestavbami různých funkcí, pražení, pečení, mražení, ruch byznysu, chuť udělat si radost, které ale v průběhu navrhování rostly a prolínaly se až vyplnily celou halu. Tento dynamický vývoj je leitmotivem výsledného řešení. Vložené objemy se vůči sobě navzájem vymezují, zároveň však po sobě pokukují a otevírají se průhledy. Ať se podíváte odkudkoliv kamkoliv, vidíte většinou dovnitř něčeho a skrz to ještě někam dál. Tato interiérová hra do sebe vtahuje i okolní svět, kolejiště, ruch dálnice, chuť se někam vypravit, město dole i hory na obzoru. Bohaté pohledy, které se v duchu skládají do příběhů.

Architektonický koncept pracoval s materiály, které se hodí k neokázalosti původního objektu, se dřevem a se sklolaminátem. Vizuální identita klienta, NORDBEANS, je založená na motivech severské krajiny. Dřevostavba 14 m široká je součástí linie doků, rozdělené na úseky kolem 35 m, které se postupně znovu osídlují a proměňují. Světlá výška podél stěny 5,5 m, v hřebeni 7,6 m. Půdorys členěný jen rastrem sloupů, které vynášejí sedlovou střechu. Spodní stavba objektu byla v havarijímí stavu. Dřevěné podlahové trámy a základy byly nahrazeny. Obvodové hrástěné zdivo a střešní plášť zůstal zachován. Střecha je nadkrokevně zateplena. Na jedné straně nádražní peron a kolejiště, na druhé výpadovka na Prahu. Fasáda členěná posuvnými vraty. Tvarosloví přilnulo k šikmým vzpěrám konstrukce krovu, pojmenovalo je modrozelenými horami a ledovcem, dvěma hlavními dominantami.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy D
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?