221.

Revitalizace parku U biskupství (Farská zahrada)

Kategorie projektu ‐ Krajinářská architektura a zahradní tvorba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ondřej Vysloužil, Markéta Vysloužilová, Lukáš Výtisk, Tomáš Valenta, Jiří Neuvirt (architektura), Magda Cigánková Fialová a Michaela Šimíková (sadové úpravy), Michal Havlíček a Gabriela Galušková (vodní prvek), Alena Muchová a Jiří Gřes (osvětlení), Aleš
Místo realizace Střelniční, Ostrava; pozemek parc. č. 86/11 v k.ú. Moravská Ostrava
Investor Statutární město Ostrava
Dodavatel HSF System a.s.
Datum kolaudace projektu Leden 2020

Návrh se snaží připomenout minulost místa (prostor mezi hradbami, později zahrada fary, následně oblíbená část ostravského výstaviště tzv. „Farská zahrada“) a současně reflektovat plánovanou postupnou dostavbu v okolí parku. Z toho důvodu má být park spíše zahradou, a to více komponovanou, především s ohledem na blízkost historického jádra, i v zájmu rozšíření vizuálního i funkčního rejstříku centra města. Rozdělení na dvě výškové úrovně propojené schodištěm i některé zachráněné detaily jsou pozůstatkem původního řešení v Bruselském stylu. Oplocení reaguje na uliční čáry i navazující pozůstatek hradební zdi a posiluje odlišnost a intimitu „interiéru“ zahrady. Navržená zeleň ve vyšší úrovni tvoří kompozici se stávajícím dominantním platanem javorolistým, zatímco ve spodní úrovni je stylizovaný sad v pravidelném rastru z okrasných jabloní Evereste.

V parku jsou jako pochozí zvoleny plochy s nestmeleným povrchem. Terasa má ocelovou nosnou konstrukci založenou s ohledem na kořenový systém platanu pomocí zemních vrutů. Zídky jsou vyzděny z těšínského pískovce a bylo snahou jimi vizuálně navázat na bezprostředně blízký poslední úsek původního městského opevnění.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?