12.

Mateřská škola K Hradišťátku

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. arch. Vladimíra Holubová, Ing. arch. Lukáš Holub, Ing. arch. Lubor Sladký / S.H.S architekti s.r.o.
Místo realizace Dolní Břežany, K Hradišťátku 900, Středošeský kraj
Investor Obecní úřad Dolní Břežany, 5. Května 78, 252 41, Dolní Břežany
Dodavatel PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 59101, Žďár nad Sázavou 1
Datum kolaudace projektu Červen 2020

ŠKOLKA, DO KTERÉ BYCH CHTĚL CHODIT.
Nová budova mateřské školy se třemi třídami se skládá ze základního obdélníku, jehož náplní jsou provozní místnosti zázemí a třech "prstů" - tubusů, které obsahují herní a pobytové místnosti. Tato divezifikace provozů v půdorysném schématu je v hmotovém řešení podpořena stoupající hmotou tubusů směrem do prostoru zahrady, do kterého jsou prsty otevřeny velkou prosklenou stěnou. Prosklené stěny umožňují přímý výstup z heren na vnější terasy, do zahrady a k hřištím. Stěny jsou zapuštěny do tubusu tak, aby byl vytvořen krytý přechod mezi interiérovou a exteriérovou částí. Zároveň se hmota tubusu od těchto předělů rozevírá do zeleně zahrady.

Celková plocha pozemku: 3441 m2
Zastavěná plocha objektem MŠ: 969 m2
Celková čistá užitná plocha: 815,98 m2
Celkový obestavěný prostor: 4966 m2
Objekt je navržen jakoželezobetonový stěnový systém na základových pasech s železobetonovým trámečkovým stropem. Fasáda je tvořena obkladem z cementovláknitých desek v kombinaci s barevným obkladem z vysokotlakého laminátu.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?