212.

Bytový dům Spolková v Brně

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Atelier RAW , Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, Doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Lukáš Vágner
Místo realizace Spolková 924, Zábrdovice, Brno, Česká republika
Investor Realdata spol. s r. o. a Mig
Dodavatel Komfort, a.s.
Datum kolaudace projektu Červen 2020

Nový bytový dům je první etapou zástavby proluky na ulici Spolková, která se nachází nedaleko historického centra města Brna. Na již zrealizovanou uliční část bude v budoucnu navazovat nižší část dvorní a bude doplněna další uliční část.
Uliční fasáda domu je opatřena pravidelným rastrem francouzských oken, střídajících se s vertikálním zasklením schodišť. Po délce fasády jsou v patrech navrženy průběžné úzké balkony. Fasáda je obložena červenými cihelnými pásky, ukončenými bílými špaletami kolem oken. Sedmé patro je ustoupené. Směrem na jih do vnitrobloku je navržena jednoduchá fasáda s balkony opatřená bílou omítkou. Vstupní haly jsou obloženy keramickým obkladem navozující optický klam.
Po dostavbě druhé etapy vznikne komplex s širokou nabídkou bytů v klidném prostředí, přinášející do již existující ulice novou kvalitu bydlení a života.

Dům má sedm nadzemních podlaží a dvě komunikační jádra opatřená schodištěm a výtahem. V každém z pater jsou navrženy čtyři byty různých velikostí. Každý byt má směrem na jižní stranu do vnitrobloku balkon. Ložnice větších bytů jsou orientovány na sever a jsou opatřeny úzkým průběžným balkonem. V přízemí jsou k dispozici tři pronajímatelné jednotky s možností využití pro služby nebo ateliéry. Každý byt má v podzemním podlaží stání. Vjezd do podzemních garáží je navržen pomocí jednopruhové rampy z ulice Spolkové. Součástí domu je i ozeleněný vnitřní dvůr, přístupný ze vstupních hal prvního nadzemního podlaží, sloužící k rekreaci obyvatel domu.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?